Valikko

elaintenaania_tiina_w730.jpg> Tiina Aikio Koilliskairan luontokeskuksesta Vuotsosta testasi Ivalon ja myös Ivaloon tulleiden Vuotson koululaisten lajituntemusta erilaisilla eläinten äänillä. Lisäksi lapset saivat tutustua talven tuloon erilaisten merkkien, muun muassa jälkien ja jätösten kautta.

Eräkummit kiersivät saamelaisalueen kouluissa

Metsähallituksen Eräkummit kiersivät syyskuussa viikon ajan saamelaisalueella eräkasvatukseen painottuvalla koulukiertueella, jossa lapset pääsivät tekemisen kautta oppimaan ja innostumaan luonnosta sekä eränkäynnistä.

- Metsähallituksen eräkasvatuksen lisäksi koulukiertueen tarkoituksena oli tukea saamen kielen käyttöä. Viikon aikana meillä oli mukana kaksi suomenkielistä ja 2-3 saamenkielistä Metsähallituksen työntekijää. Saamenkieliset pitivät saamenkielisiä työpajoja tai olivat mukana suomenkielissä työpajoissa jututtamassa lapsia saameksi, kertoo saamenkielinen tiedottaja Pentti Pieski Metsähallituksesta.

Eräkummit kiertue kesti viisi päivää, joten tien päällä oltiin kaiken kaikkiaan reilu 1000 km ja viisi yötä, Hetassa, Karesuvannossa, Utsjoella ja Inarissa. Tällä kiertueella saavutettiin lähes kaikki saamelaisalueen koulut.

Suomen suurin kansallispuisto tutuksi pelaamalla

kansallispuistopeli_w300.jpg
> Karesuvannon koululaiset tutustuivat luonnossa liikkumiseen Lemmenjoen kansallispuistopelin kautta. Luontokeskus Siidan Kirsi Ukkonen antoi karesuvantolaisille lisähaastetta vetäessään peliä inarinsaameksi ja käänsi tarvittaessa suomeksi, mikäli kysymysten sisältö ei heti auennut, sillä inarinsaame on eri saamen kieli kuin pohjoissaame, vaikka "naapurikieli" onkin.

Kiertueen aikana toiminnallisilla rasteilla tutustuttiin muun muassa riistanhoitoon, jousiammuntaan sekä kestävään luonnon hyödyntämiseen ja jokamiehenoikeuksiin. Lemmenjoen kansallispuistopelin kautta tutustuttiin luonnossa liikkumiseen.

- Pelissä on ideana kiertää kansallispuisto ja kerätä pisteitä. Rastilla pärjäsivät lapset, jotka ovat liikkuneet luonnossa monipuolisesti. Peli mukautuu ikäryhmän mukaan kysymyksiä muutellen. Ryhmässä opettelemme keskustelemaan ja peliä voidaan pelata ryhmän mukaan joko suomeksi tai saameksi, itse vedin peliä inarinsaameksi ja suomeksi, sanoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen Luontokeskus Siidasta.

Osa lapsista tottuneita eränkävijöitä

Eräkummit-hankkeen tehtävänä on tuoda eräkasvatusta lapsille monipuolisesti ja myös niille lapsille joille eränkäynti ei ole ennestään tuttu juttu.

- Kaikista lapsista ei kasva metsästäjiä mutta perusasiat on hyvä ymmärtää. Riistaeläimet ovat osa Suomen luontoa ja luonnon kunnioittaminen on tärkeä asia, Eräkummit-hankkeen vetäjä Riikka Hurskainen Metsähallituksesta toteaa.


erakummi-riikka-hurskainen-ja-ailu-nakkajarvi_w300.jpg
> Ailu Näkkäläjärvelle (12) jousiammunta oli mieleinen rasti Eräkummien kouluvierailulla. Metsästykseen enontekiöläinen nuori mies ottaisi kuitenkin mieluummin kiväärin. Eräkummit-hankkeen vetäjä Riikka Hurskainen opetti lapsille jousiammunnan alkeita.

Saamelaisalueella luonto ja eränkäynti ovat läsnä lasten arjessa aivan eri tavalla kuin muualla Suomessa. Porotalouselinkeinon kautta lapsetkin oppivat jo nuorena liikkumaan luonnossa vanhempiensa mukana.

Enontekiöläisen Ailu Näkkäläjärven mielestä jousiammunta oli kiertueen mukavin rasti. Poronhoitajaperheessä kasvanut Ailu (12) on tottunut eränkävijä. Luonnossa liikutaan poronhoitotöissä, kalastus- ja hillareissuilla. Ailu on myös nähnyt luonnossa monia eläimiä, kuten poroja, kettuja, hirviä ja karhunkin.

-Luonnossa liikkuessa pitää käyttää omaa päätään, huolehtia käytännön asioista, kuten nuotion sytyttämisestä, Ailu Näkkäläjärvi mainitsee.

Aggregaatti mukaan eräretkelle

-Jokamiehenoikeuksiin tutustuttiin pantomiimiesitysten kautta. Lapset ja opettajat saivat harjoitella esiintymistaitoja ja samalla luonnossa liikkumisen perusteet tulivat tutuksi. Työpajoissa täytettiin myös reppu metsäretkiä varten, kertoo luonnossa liikkumista harrastava Yllästunturin luontokeskus Kellokkaan asiakasneuvoja Hanna Alakulppi Metsähallituksesta.

Jokamiehenoikeudet ja retkeilyvarusteet työpajassa kohdattiin hauskoja kulttuurieroja. Kun lapsilta kysyttiin, että mitä he pakkaisivat mukaansa eräretkelle, niin vastaukseksi saatiin fyllättäen muun muassa aggregaatti. Hetken hämmästelyn jälkeen selvisi, että tämä on totta: erään lapsen isä todellakin pakkaa eräretkelle mukaan aggregaatin, mutta silloin lähdetään mönkijällä porotokan luokse pidemmäksi ajaksi.

Teksti ja kuvat: Pentti Pieski


Eräkummit

Eräkasvatuksessa luontoa tarkastellaan riistanäkökulmasta ja opastetaan lapsia kunnioittamaan ja hoitamaan luontoa riistaa kunnioittaen. Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen Eräkummit-hanke on rahoitettu riistanhoitomaksuista.

Eräkummit on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on tuoda kouluihin eränkäyntikulttuuriin ja ekosysteemipalveluihin painottuvaa opetusmateriaalia. Innostamme paikallisia vapaaehtoisia eräharrastajia viemään eränkäyntikulttuuria lapsille ja nuorille.

Eräkummi on innokas ja vastuullinen metsästyksen ja kalastuksen harrastaja, joka haluaa vapaaehtoistyönä johdattaa lapsia ja nuoria eränkäynnin saloihin. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret rohkaistuvat ja oppivat liikkumaan luonnossa, oppivat kunnioittamaan ja tuntemaan luontoa sekä ymmärtävät kestävän kalastuksen ja metsästyksen periaatteet. Tämä onnistuu tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuus tavata kokenut eränkävijä, jonka johdolla tutustutaan aiheeseen toiminnallisten tehtävien avulla ulkona. www.erakummit.fi