Valikko

IMG_4314k.jpg

Eräkummit tutustuttavat nuoria erä- ja luontoharrastuksiin

Eräkummit-hankkeessa on pyritty madaltamaan nuorten kynnystä aloittaa luonto- tai eräharrastus. Seitsemäsluokkalaisille järjestetty erätaitokilpailu sai hyvän vastaanoton.

Yhä harvempi lapsi ja nuori hallitsee luonnossa liikkumiseen olennaisesti liittyviä retkeily- ja erätaitoja. Tämä koskee varsinkin kaupungeissa asuvia nuoria.

– Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoimassa Eräkummit-hankkeessa on mietitty erilaisia keinoja, joilla nuoria saataisiin kiinnostumaan luonnossa liikkumisesta ja eräharrastuksista. Varsinkin pääkaupunkiseudulla nuorten tavoittaminen on ollut vaikeaa. Uutena keinona päätimme kokeilla seitsemäsluokkalaisille suunnattua erätaitokilpailua, kertoo Eräkummit-hanketta kolmena vuonna koordinoinut Metsähallituksen eräsuunnittelija Madeleine Nyman.

Toukokuussa järjestetty erätaitokilpailu sai pääkaupunkiseudun kouluissa hyvän vastaanoton. Kilpailuun osallistui kahden päivän aikana noin 300 seitsemäsluokkalaista.

– Tehtävärasteilla oli muun muassa suunnistusta, lajien tunnistusta ja laavun rakentamista. Kisassa harjoiteltiin myös ensiaputaitoja ja koottiin Trangia-retkikeitin. Oppilaat kilpailivat joukkueina, ja paras joukkue palkittiin, kertoo Nyman.

"Sekä oppilailta että opettajilta saatiin hyvää palautetta."

Erätaitokilpailun käytännön järjestelyistä vastasi Eräkummit-hanke. Tehtävärasteilla oli mukana myös eräkummeja, Riistakeskus, kalakummeja, eräoppaita, Suomen ladun paikallisyhdistyksiä, suunnistajia, partiolaisia ja paikallisen Kennelliiton edustajia.

– Sekä oppilailta että opettajilta saatu palaute oli hyvää, ja opettajat ovat jo kyselleet, järjestetäänkö erätaitokilpailu uudelleen ensi keväänä. Päätöstä uuden kilpailun järjestämisestä ei ole vielä tehty, mutta kokoamme erätaitokilpailun järjestämisestä oppaan, jota voi hyödyntää myös muualla, Nyman kertoo.

Hanke päättyy, toiminta jatkuu

Tarve nuorten erä- ja luontokasvatukselle tuntuu olevan suuri. Varsinainen Eräkummit-hanke on päättymässä, mutta eräkummitoiminta jatkuu. Eräkummit ovat metsästyksen ja kalastuksen harrastajia, jotka vapaaehtoistyönä opastavat lapsia ja nuoria eränkäynnin saloihin. Eräkummeja on eri puolilla Suomea, ja uusia kummeja toivotaan mukaan toimintaan. Metsähallituksen Eräpalvelujen henkilöstö toimii myös eräkummeina.

– Tavoitteena on, että lapset ja nuoret rohkaistuvat ja oppivat liikkumaan luonnossa, oppivat kunnioittamaan ja tuntemaan luontoa sekä ymmärtävät kestävän kalastuksen ja metsästyksen periaatteet. Eräkummit ovat kokeneita eränkävijöitä, joiden johdolla tutustutaan aiheeseen toiminnallisten tehtävien avulla ulkona.

Hankkeessa on kehitetty ja kokeiltu erilaisia tapoja, joilla nuorten luontosuhdetta ja erätaitoja saataisiin heräteltyä ja vahvistettua.

– Eräkummit-toiminnan, eräleirien ja eräkurssien lisäksi olemme tuottaneet erilaisia oppaita ja muuta viestintäaineistoa. Tarkoitus ei ole tehdä kaikista erä- harrastajia vaan edistää omakohtaisen luontosuhteen syntymistä jakamalla tietoa ja kokemuksia. Siten nuorilla on paremmat eväät muodostaa omat mielipiteensä, jotka eivät perustu pelkästään luuloihin ja tunteisiin, Nyman sanoo.

Yhtenä Eräkummit-toiminnan tavoitteena on myös edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä tarjota kouluille yhteistyöverkostoja. Opettajat voivat pyytää eräkummeja vierailemaan kouluilla, ja kummit ovat osallistuneet myös muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.

– Eräkummit toimivat vapaaehtoispohjalta, joten jokainen päättää itsenäisesti omasta ajankäytöstään.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVAT EEVA-MARIA SUONTAKANEN, LAURA TICKLÉN

6-Lajintuntemus-5.jpg IMG_4306k.jpg

IMG_4310k.jpg 8-Voittajajoukkue-SeeSaw_k.jpg

Pääkaupunkiseudulla järjestetyssä erätaitokilpailussa oli lajitunnistusta ja erilaisia tehtävärasteja. Seitsemäsluokkalaisille suunnattuun tapahtumaan osallistui kahden päivän aikana kaikkiaan 300 oppilasta. Parhaat joukkueet palkittiin.

Lisätietoja ja eräkasvatukseen liittyvää materiaalia löytyy verkosta:
www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus