Valikko

Bioaika hakee uusia tuulia

Nuorille on itsestään selvää, että ympäristöstä on pidettävä huolta, ja he kokevat biotalouden myönteisenä terminä. Kokonaiskuva biotalouden vaikutuksista on kuitenkin saattanut jäädä monelle hämärän peittoon.

Yllä olevan arvion esitti Metsähallituksen yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala Bioajan uudet tuulet -seminaarissa Helsingissä helmikuun lopulla. Seminaarissa pohdittiin, miten Suomi 100 -hankkeisiin kuuluneesta Bioaika-tapahtumakiertueesta saatuja kokemuksia voitaisiin hyödyntää suunniteltaessa tiedotusta ja koulutusta nuorisolle. Kiertueen ytimessä oli Bioaika-rekka, johon oli rakennettu tiedekeskusnäyttely.

– Bioaika-tapahtumakiertueella testattiin uudenlaista tapaa viestiä biotalousalasta tiedekeskuksen keinoin. Näyttelyssä voi esimerkiksi tutkia uusimpia puupohjaisia keksintöjä ja vierailla virtuaalimetsässä. Kiertue onnistui erinomaisesti, nuoret ottivat sen hyvin vastaan, Vuopala sanoo.

Bioaika-rekka kiersi 66 kaupungissa ympäri maata keräten yli 43 000 vierailijaa. Näyttely sai osakseen runsaasti näkyvyyttä sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Miljoonat ihmiset lukivat kiertueesta kirjoitettuja artikkeleita lehdistä ja digitaalisista julkaisuista.

Näyttelyn yhtenä vetonaulana oli visiokone, jolla näyttelyn vieraat valitsivat tulevaisuuden toiveitaan kuvastavia sanoja. Koneen tallentama nuorten visio unelma- Suomesta luovutettiin joulukuussa pääministeri Juha Sipilälle.

Yhteistyöllä eteenpäin

Seminaarilaiset pohtivat työryhmissä, miten nuorisolle suunnattavaa bioalan viestintää voitaisiin kehittää ja parantaa.

– Yhtä mieltä oltiin siitä, että yhteistyötä viestinnässä kannattaa ehdottomasti jatkaa ja monipuolistaa. Meitä on vakiintunut porukka, mutta mielestämme mukaan olisi hyvä saada myös uusia toimijoita. Kynnys liittyä bioalan viestijöihin pitäisi saada matalammaksi.

Bioaika-kiertueen kaltaisen tiedekeskustyyppisen näyttelyn todettiin toimivan erinomaisesti. Kiertueen järjestäminen vaatii, että riittävän iso toimija koordinoi sitä valtakunnallisesti. Lisäksi ponnistukseen tarvitaan lukuisia alueellisia ja paikallisia yhteistyökumppaneita.

– Suomi 100 -hankkeena rakennettu Bioaika-näyttely jatkuu Oulun Tietomaassa toukokuun loppupuoliskolle asti. Syksyllä Bioaika-rekka lähtee kiertueelle Viroon, Vuopala kertoo.

Suhde metsään

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston eritysasiantuntijan Katja Matveisen mukaan lasten ja nuorten merkitys tulevaisuuden tekijöinä on otettu huomioon Kansallinen metsästrategia 2025:ssä, joka päivitetään tänä vuonna. Samalla päivitetään nuorisoviestinnän tavoitteet, mittarit ja toimijoiden roolit.

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut Suomen Metsäyhdistyksen ja Luston hankkeita, joissa on tutkittu suomalaisten metsäsuhdetta. Metsäsuhteiden kenttä -nimisessä selvityksessä lapsuus tunnistettiin metsäsuhteen syntymisen tärkeimmäksi elämänvaiheeksi.

Selvitys nosti esiin myös kolmannen sektorin toimijat, kuten Suomen Latu, Suomen 4H-liitto, WWF Suomi, Suomen Metsäyhdistys ja Suomen Partiolaiset.

Esimerkiksi Suomen Partiolaiset tarjoaa metsäkokemuksen vuosittain noin 45 000 lapselle ja nuorelle. Metsäryhmän jäsenen Tiina Witikkalan mukaan tavoitteena on tukea henkilökohtaisen metsäsuhteen luomista.

– Yli 15-vuotiaat partiolaiset voivat osoittaa osaamistaan metsäalalla hyödyllisissä taidoissa ja saada siitä tunnustuksena virtuaalisen osaamismerkin. Osaamismerkkiä voi hyödyntää esimerkiksi opinnoissa ja työpaikkaa hakiessa, Witikkala kertoo.

Tietoa jakaen

Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner toi monen muun tavoin esiin yhteistyön tärkeyden, kun tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan biotaloudesta ja opiskelemaan alaa.

"Syksyllä
Bioaika-rekka
lähtee kiertueelle
Viroon."

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut yhdistys kokoaa yhteen metsäalan koulutuksen järjestäjät, opiskelijat ja työelämän toimijat. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 43 jäsentä.

Viime vuonna Metsäkoulutus järjesti hankehaun, jolla etsittiin sopivia ideoita koulutuksen kehittämiseen. Päätöksen hankkeiden rahoittamisesta tekee Metsämiesten Säätiö maaliskuun aikana.

– Toivomme tietysti, että mahdollisimman moni puoltamistamme seitsemästä hankkeesta toteutuu. Seuraava Metsäkoulutus ry:n hankeideahaku järjestetään lokakuussa 2018.

Yhdistyksen aloitteesta on parhaillaan käynnissä hankkeita, joissa muun muassa edistetään metsäalan digitaalista oppimista ja kehitetään alueellista markkinointia, jolla alalle houkutellaan uusia osaajia.

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN