Valikko

Bioaika-kiertue on metsäsektorin lahja Suomen nuorille

Metsäsektori kunnioittaa 100-vuotiasta Suomea toteuttamalla erityisesti nuorille suunnatun Bioaika-tapahtumakiertueen. Kiertueen ytimenä on biotaloutta monipuolisesti esittelevä Bioaika-rekka, joka aloittaa kiertueensa Helsingistä 5. kesäkuuta. Kansalaiset voivat tutustua Bioaika-rekkaan muun muassa Seinäjoen Farmari-messuilla 14.–17.6. ja Porin Suomi Areenassa 10.–14.7. Kesällä rekka kiertää myös Metsähallituksen luontokeskuksissa sekä partioleireillä.

Bioaika-rekka on biotalouden aiheita yhteen kokoava, toiminnallinen, biotalouden mahdollisuuksista ja innovaatioista tietoa välittävä näyttelyrekka, johon syntyy uutta sisältöä myös kiertueen aikana.

Rekkaan on pystytetty tiedekeskusnäyttely, jossa jokainen pääsee myös itse ja yhdessä muiden kanssa luomaan tulevaisuuden visioita ja ratkaisuja. Kävijät voivat esimerkiksi arvioida biotaloudesta kertovia uutisia ja uusimpia puupohjaisia tuotteita. Näyttely havainnollistaa, miten biotalous liittyy arkeemme ja maapallon kehityskulkuun.

Koulukiertue alkaa Ivalosta 14. elokuuta. Kouluryhmille järjestetään oppimisvierailuja, jotka tukevat opetussuunnitelmasta tuttua ilmiöpohjaista oppimista. Maksuton Bioaika-oppimisvierailu on tarkoitettu ensisijaisesti 13–19-vuotiaille. Oppimisvierailuilla biotaloutta käsitellään ammatinvalinnan, yhteiskunnan sekä luonnontieteiden näkökulmasta. Keskeistä on tekemällä ja kokeilemalla oppiminen.

Koulukiertueen aikana muu yleisö voi tutustua Bioaika-rekkaan arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Kiertue päättyy Helsinkiin joulukuussa, jolloin nuorten kiertueen aikana luoma biotalousvisio luovutetaan Suomen päättäjille.

Bioaika-tapahtumakiertueeseen kuuluu rekan lisäksi Bioaika-tori, jolla pysähdyspaikan biotalouden toimijat voivat esittäytyä. Lisäksi paikalliset toimijat järjestävät omia biotaloudesta kertovia tapahtumia, kuten tuotantolaitosvierailuita ja metsäretkiä. Biotalous tarvitsee uusia osaajia, ja Bioaika-näyttelyrekan toivotaan innostavan nuoria alalle. Bioaika-rekan tuottaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke yhteistyössä Tiedekeskus Tietomaan kanssa. Kiertueen päärahoittajia ovat Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö. Lisäksi mukana on myös suuri joukko muita alan toimijoita.

Biorekan liikkeitä seurataan Metsähallituksen eri viestintäkanavissa koko juhlavuoden ajan.

TEKSTI KATJA PESONEN • KUVA SINI SALMIRINNE

LISÄTIETOA
www.bioaika.fi