Valikko

Hyvästä työstä palkitaan

Metsähallitus kannustaa sopimusyrittäjiään laadukkaaseen työhön maksamalla kaivinkonemuokkaus- ja puunkorjuuyrittäjille laatupalkkioita. Palkkio on eräänlainen vastine panostuksille, joita yrittäjä on tehnyt toimintansa kehittämiseen.

Teemu-Tolppa-01bbb.jpg> – Olisi hyvä, jos työn laatu voitaisiin ottaa huomioon jo kilpailutusvaiheessa, Teemu Tolppa sanoo.

Kaivinkonemuokkauksen laatupalkkio maksettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Nyt palkkiomenettely on otettu käyttöön myös puunkorjuussa.

Etelä-Suomen alueella toimiva Metsäkonepalvelu Oy on yksi puunkorjuun laatupalkituista. Koneellista puunkorjuuta tekevä yhtiö on toiminut alalla jo vuodesta 1970. Siitä lähtien Metsäkonepalvelu on tehnyt puunkorjuuta myös valtion metsissä.

– Yhtäjaksoisesti emme kuitenkaan ole Metsähallitukselle urakoineet, sillä sopimuksen saaminen on aina tarjouskilpailutuksesta kiinni, Metsäkonepalvelu Oy:n operaatioesimies Teemu Tolppa kertoo.

Metsähallitukselle työskentelyn hyvänä puolena Tolppa pitää sitä, että Metsähallitus on voinut tarjota Metsäkonepalvelulle paljon erilaisia korjuukohteita kaikkina vuodenaikoina.

– Isona toimijana ja maiden haltijana Metsähallituksella on runsaasti työkohteita erilaisissa metsissä ja maastoissa.

Kilpailutus kaipaa vielä hiomista

Metsäkonepalvelun operoima puunkorjuumäärä on vaikuttava: yhtiö korjaa yli kaksi miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Tolpan mukaan puunkorjuu valtion metsissä poikkeaa yksityisten metsissä tehdystä työstä siinä, että monikäyttö ja yhteensovittaminen tulevat lähemmäksi kuljettajan työtä.

Kuljettajan on tunnettava esimerkiksi Metsähallituksen ympäristöoppaan ohjeet ja monikäytön korjuulle asettamat rajoitukset. Lisäksi osa kohteista sijaitsee erilaisten sidosryhmien, kuten Puolustusvoimien ja Luonnonvarakeskuksen, käytössä olevilla mailla.

Yrittäjän ja edelleen kuljettajan vastuulla on siis varsin paljon. Kun yrittäjä onnistuu täyttämään korkeat laatukriteerit, haluaa Metsähallitus siitä myös palkita.

Vaikka nyt saatu laatupalkinto lämmittääkin mieltä, Tolppa toivoo, että kilpailutusta voitaisiin edelleen kehittää.

– Olisi hyvä, jos laatu voitaisiin tavalla tai toisella seuloa jo kilpailutusvaiheessa.

Laatupalkkioita yhteensä puoli miljoonaa

Metsähallituksen maksamat laatupalkkiot puunkorjuussa ja kaivinkoneella tehtävässä maanmuokkauksessa ovat arvoltaan yhteensä noin 500 000 euroa. Yrittäjäkohtaisen palkkion suuruus vaihtelee 2:n ja 4 prosentin välillä yrittäjälle vuonna 2018 maksetuista urakkamaksuista.

Vuonna 2018 hyvästä työn laadusta ansaitsi palkkion kaikkiaan 22 puunkorjuuyrittäjää.

Sekä puunkorjuussa että kaivinkoneurakoinnissa laadun arvioinnissa otetaan huomioon sekä ympäristöohjeiden noudattaminen että työn laatuun ja jälkeen liittyviä tekijöitä.

– Laatupalkkio antaa yrittäjälle vastinetta sille työlle, jonka yrittäjä on käyttänyt ammattitaitoisten kuljettajien valintaan ja kouluttamiseen, korkeatasoisen työn tekemiseen ja työn jäljen omavalvontaan, metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen kiteyttää.

TEKSTI PÄIVI LAZAROV

Metsähallitus hankkii kaikki urakointipalvelut ostopalveluina alan yrittäjiltä julkisten hankintakilpailujen kautta. Laatupalkkio on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointistrategiaa, jonka keskeisenä ajatuksena on hankkia laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.