Valikko

Kaavoituksella kasvua Hossan matkailuun

Hossassa vietettiin kesäkuussa Suomen 40. kansallispuiston avajaisia. Avajaistapahtuma oli ulkoileva kansanjuhla, jonka lukuisista ohjelmanumeroista odotetuimpia olivat presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion vierailu.

PAIKALLISET yritykset ja ihmiset olivat koostaneet laajan ohjelmapaketin, johon kuului muun muassa jumppaa, laulua, tanssia, kalastusta, veistoa, pyöräilyä ja paikallisia herkkuja.

Suomussalmen kunnanjohtaja Asta Tolonen kertoi puheessaan, että kansallispuiston vaikutukset aluetalouteen näkyvät jo nyt.

– Matkustajamäärät ovat kasvussa, ja Hossasta on tulossa kansainvälinen luontokohde. Viimeisen vuoden aikana tuhansia kiinnostuneita on käynyt tutustumassa Hossaan, Tolonen sanoi.

Jotta kansallispuiston käyttö olisi sujuvaa ja siihen tukeutuvilla matkailuyrityksillä olisi mahdollisimman hyvät kehittymisedellytykset, Suomussalmen kunta on aloittanut Hossan rantaosayleiskaavan tarkistamisen. Suunnittelualue on sama kuin Hossan nykyinen rantaosayleiskaava-alue, mutta se voi muuttua kaavaprosessin aikana. Yleiskaavassa tutkitaan myös kyläalueen maankäyttöä ja rakentamisen määrää. Metsähallitus osallistuu kaavoitukseen maanomistajana.

– Tällä hetkellä Hossan alueella on liian vähän ympärivuotista, korkeatasoista majoitustilaa ja palveluja suhteutettuna odotettavissa olevaan kysyntään, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen sanoo.

– Kyläalueelle ja sen läheisyyteen osoitettavat uudet majoitus-, liiketila- ja ohjelmapalvelurakentamisen alueet loisivat edellytyksiä nykyisten yritysten kasvulle ja uusien toimijoiden sijoittumiselle alueelle seuraavan 20 vuoden aikana, Mähönen arvioi. Metsähallituksen tavoitteena on tarkastella erityisesti Seipiniemen ja Hypäksen alueita, jotka kuuluivat aiemmin retkeilyalueeseen mutta jäivät kansallispuiston ulkopuolelle.

– Haluamme keskittää uuden rakentamisen olemassa olevan infran toiminta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen, Mähönen sanoo.

– Lisäksi haluamme selvittää, onko Metsähallituksella käyttämätöntä rantarakennusoikeutta, jotta Hossan kyläalueen ulkopuolelle saataisiin uusia rantatontteja vastaamaan kysyntää, Mähönen jatkaa.

Mähönen toivoo, että kaavatarkastelun yhteydessä saataisiin myös sovitettua yhteen kansallispuiston ja palvelutuottajien ”puiston ulkopuoliset” reitit, jolloin niiden käytettävyys paranisi.

TEKSTI HANNA KAURALA