Valikko

autokuljetus_3ok.jpg
> Mursketta tarvitaan muun muassa kiitoteiden kantaviin rakenteisiin.

Kalliomurskeella on lukuisia käyttökohteita

Kiviainesbisneksessä on sovitettava yhteen talouden, ympäristön ja asukkaiden vaatimukset. Mikkelin Autokuljetus Oy:n toimitusjohtaja Timo Lahden mukaan tämä onnistuu, kun toimitaan avoimesti ja sovittujen sääntöjen mukaan.

Kiviaineksen murskaamiseen soveltuvia alueita on yhä hankalampi löytää, ja niille tarvittavien toimintalupien saanti on vaikeutunut. Näin arvioi Mikkelin Autokuljetus Oy:n toimitusjohtaja Timo Lahti, joka on seurannut kiviainesliiketoiminnan kehittymistä 1980-luvulta alkaen.

– Toimintamme jatkuvuuden vuoksi meillä tulisi aina olla murskaustoimintaan sopivia vara-alueita. Uusia löydämme yleensä itse etsimällä tai saamiemme vinkkien perusteella. Joskus alueita myös tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi, yrityksen toimitusjohtajana vuonna 1990 aloittanut Lahti kertoo.

Mikkelin Autokuljetus toimittaa kivi- ja maa-ainesta pääosin Mikkelin kaupungin alueelle. Uusien murskauskohteiden optimaalinen etäisyys kaupungista on noin 10 kilometriä.

– Jos etäisyydet ovat pidempiä, kuljetuskustannukset syövät kilpailukyvyn ja siten myös toiminnan kannattavuuden, Lahti perustelee.

Haastavaksi tilanteen tekee se, että usein myös asutus keskittyy kaupungin läheisyyteen eikä ottotoiminta nykyisten lupaehtojen mukaan ole asutuksen lähellä mahdollista.

– Ihmisten asenteet murskaustoimintaa kohtaan ovat kiristyneet, Lahti sanoo.

Mursketta tienpohjiin ja rakennuksille

Kalliomursketta saadaan peruskalliota louhimalla. Lohkareet murskataan, seulotaan ja varastoidaan ja lopuksi käytetään – raekoosta riippuen – esimerkiksi rakennusten pohjarakenteissa, teiden kantavissa kerroksissa, yksityisteiden kulutuskerroksissa sekä monissa muissa kohteissa.

Toiminta edellyttää sekä maa-ainesten ottolupaa että ympäristölupaa, joista molemmista on mahdollista valittaa. Valitukset saattavat viivyttää tuotannon alkua jopa 5–10 vuotta. Jos lupa ehtii vanheta eikä toimintaa voida aloittaa, voivat lupaprosessin kustannukset nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Lahti on pannut merkille, että asukkaiden vastarinta johtuu usein epätietoisuudesta. Ei tiedetä, mitä tapahtuu, ja pelätään, että jos toiminta alkaa, alueella murskataan ja ajetaan koko ajan.

Ongelmaan on Lahden mukaan yksinkertainen ratkaisu: avoimuus.

Mikkelin Autokuljetuksen kohdalla tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että toimitusjohtajaa ja työmaapäällikkö Aki Hyötyläistä voi lähestyä aina, jos jokin asia askarruttaa mieltä. Jos ottoalue sijaitsee yksityistien varrella, tiekunnan kokouksiin osallistuu usein myös Lahti.

Metsähallitus on tärkeä kumppani

Kaiken kaikkiaan Mikkelin Autokuljetus Oy murskaa tällä hetkellä kalliota viidellä eri alueella. Näistä kolme on vuokrattu Metsähallitukselta, joka on yritykselle tärkeä yhteistyökumppani. Lahti laskee, että yrityksen kiviainesten myynnistä 65–70 prosenttia tulee Metsähallituksen kohteilta.

Mikkelin Autokuljetuksen omistaa 30 liikennöitsijää ja urakoitsijaa. Liikennöitsijöitä kiviaineksen myynti ja kuljetus työllistävät suoraan. Välillisesti työllistävä vaikutus ulottuu laajemmalle eli murskausurakoitsijoihin ja ottosuunnitelmia tekeviin yrityksiin.

Tässä yhtälössä Metsähallitus toimii edellytysten luojana, sillä se ei jalosta itse kiviaineksiaan. Alueiden vuokraus edistää samalla Metsähallituksen strategista tavoitetta tukea maakuntien elinvoimaisuutta.

Toimitusjohtaja Lahden mukaan noin 10 vuotta kestänyt yhteistyö rakentuu luottamukselle.

– Luottamuksella on erittäin tärkeä rooli. Osapuolten on voitava luottaa siihen, että kaikessa toimitaan sopimusten mukaan. Ja kun toimitaan niin kuin on sovittu, yhteistyöstä on vaikea löytää mitään kielteistä.

TEKSTI JA KUVA MARIA LATOKARTANO