Valikko

Kansallispuistot luovat hyvinvointia

Kansallispuistojen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä alueiden paikallistalouteen on vuosi vuodelta kasvanut. Viime vuonna puistoissa vierailtiin yli 2,8 miljoonaa kertaa. Vierailijat toivat alueille yhteensä 178,9 miljoonaa euroa työllisyysvaikutusten ollessa 1 774 henkilötyövuotta.

Luonto- ja historiakohteilla kävijöiden kokemia terveys ja hyvinvointivaikutuksia mitattiin laskemalla niin sanottu hyvinvointi-indeksi. Sen mukaan yli 80 prosenttia vieraili joista koki käynnillään olleen myönteisiä terveysvaikutuksia, joilla arvioitiin oleva myös merkittävää rahallista arvoa.