Valikko

Kartellia puidaan käräjäoikeudessa

Metsähallituksen ja kolmen suuren metsäteollisuusyhtiön välistä kartellioikeutta on käyty Helsingin käräjäoikeudessa lokakuun lopulta lähtien. Käsittely kestää näillä näkymin tammikuun lopulle.

Käräjäsalissa on kuultu niin Metsähallituksen kuin vastaajien eli Metsäliiton (Metsä Group), Stora Enson ja UPM:n kutsumien todistajien puheenvuoroja. Puheenvuoroissa on käyty läpi puun hintakehitystä ja siihen vuosina 1997–2004 vaikuttaneita tekijöitä.

Kartellin paljasti alun perin UPM. Vuonna 2009 markkinaoikeus vahvisti yhtiöiden syyllistyneen laittomaan hintayhteistyöhön. Metsäliitto ja Stora Enso saivat tästä sakot, mutta kartellin paljastanut UPM välttyi niiltä.

Metsähallitus vaatii yhtiöiltä yhteensä 159,4 miljoonan euron vahingonkorvauksia kartellin vuoksi menetetyistä tuloista, lisättynä koroilla. Metsähallituksen tilaamien ekonometristen laskelmien mukaan kartelli vaikutti erityisesti kuitupuun markkinahintoihin.

Metsähallituksen lisäksi myös eräät kunnat, seurakunnat ja yksityiset metsänomistajat ovat hakeneet yhtiöiltä korvauksia. Tämä hanke on kuitenkin oma kokonaisuutensa, eikä sillä ole mitään tekemistä Metsähallituksen oikeudenkäynnin kanssa.

Teksti: Juha Mäkinen