Valikko

DSC_0014.jpg> Norjalainen tutkimuslaitos Nibio Svanhovd ja Paatsjoen luonnonpuisto (Pasvik zapovednik) Venäjällä järjestävät yhteistyössä norjalaisten ja venäläisten rajaviranomaisten kanssa vuotuiset vesilintulaskennat.

Kolmen maan yhteistyötä Paatsjoen molemmin puolin

Paatsjokilaakso muodostaa monipuolisen elinympäristön useille eläin- ja kasvilajeille. Rehevä laakso alkaa etelässä Inarijärvestä ja leviää kohti pohjoista Barentsinmereen. Alueen arvokasta luontoa suojellaan kolmen maan kansainvälisellä yhteistyöllä.

Inarijärven, Suomen Lapin suurimman järven, vesi virtaa Norjan ja Venäjän rajalla mutkittelevaa Paatsjokea pitkin Barentsinmereen. Paatsjokilaakson ja sen lähialueiden luontoa sekä lajistoa on jo pitkään tutkittu suomalaisten, norjalaisten ja venäläisten yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteena on koota tietoja alueen lajistosta ja kehittää luonnon pitkäaikaisseurantaa, mikä tukee suojelualueiden kestävää hoitoa ja käyttöä.

Kansainvälisen luonnonsuojeluyhteistyön juuret ovat 1990-luvulla, jolloin kolmen maan ympäristöviranomaiset tapasivat ensimmäisiä kertoja, kokoustivat ja keskustelivat sekä tekivät maastoretkiä. Yhteistyö on kantanut monenlaista hedelmää. Konkreettisin lopputulos on vuonna 2008 perustettu vajaan 2 000 neliökilometrin laajuinen Pasvik–Inari-rajapuisto.

– Vuotuiset tapaamiset ovat olleet yhteistyön kantava voima. Ne ovat lisänneet kolmen maan luonnonsuojelualueita hallinnoivien toimijoiden keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta. Myös tietämys luonnonsuojelun tilasta on karttunut suuresti, erikoissuunnittelija Riina Tervo Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo.

Paatsjoki on Pasvik–Inari-rajapuiston sydän. Se on yhdistävä tekijä pienien järvien, soiden ja vanhan pohjoisen havumetsän muodostamassa maisemamosaiikissa. Tällä erämaisella seudulla eurooppalaiset, itäiset ja arktiset eliölajit kohtaavat.

– Alue on myös eri kulttuurien kohtaamispaikka. Se on saamelaisten kotiseutualuetta. Historialliselta ajalta lähtien myös venäläisiä, suomalaisia ja norjalaisia on muuttanut alueelle, Tervo kertoo.

Rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön avulla halutaan edistää yhteydenpitoa Pasvik– Inari-alueen ihmisten, kuntien, tutkijoiden ja luonnonsuojeluviranomaisten välillä. Luonnonsuojelualueiden kestävä hoito ja käyttö sekä ympäristön tilan seuranta ylläpitävät alueen luonto- ja kulttuuriarvoja. Yhteistyön tavoitteena on myös parantaa luontomatkailun edellytyksiä ja kehittää aluetaloutta.

Yhteistyöllä kansainvälinen sertifiointi

Pasvik–Inari-rajapuistolle on myönnetty Euroopan luonnonsuojelualueiden liiton, EUROPARCin, valtioiden rajat ylittävän luonnonsuojelutyön sertifikaatti "Transboundary Parks – Following Nature's Design" -ohjelmassa.

– Kansainvälinen yhteistyö toimii kolmella eri aikavyöhykkeellä, joiden alueella järjestetään tapaamisia paikan päällä ja verkossa. Työkielenä on englanti, ja taustalla on vähintään neljä kansallista kieltä, kun huomioidaan myös saamen kielet. Yhteistyön suolana ovat upeat ihmiset kulttuuritaustoineen ja tarinoineen, ja kolme eri valuuttaa riemastuttavat erityisesti hankehallinnossa, Tervo kuvailee yhteistyötä.

Yhteistyö hoidetaan pääasiassa oman työn ohessa. Hankkeiden kautta on mahdollista saada isompia asioita aikaan. Maaliskuussa 2018 odotettiin malttamattomina, että EU:n naapuruusohjelma ENI Kolarctic CBC käynnistyy rahoitusohjelman ratifioimisen myötä.

– Rahoituksella voitaisiin käynnistää muun muassa Norjan, Venäjän ja Suomen luontokeskuksia verkostoiva hanke, Tervo kertoo. Kansainvälinen yhteistyö on Suomelle monin tavoin tärkeää.

– Jo Lapin luontopalveluyksikön muodostamisen yhteydessä asetimme itsellemme tavoitteeksi, että mahdollisimman monella on yhteydenpitoa kollegoiden kanssa yli rajojen. Tunnemme toisemme ja toimintamme aina kenttäväestä johtajistoon asti, Luontopalvelujen aluejohtaja Jyrki Tolonen kertoo.

Kolmen maan yhteistyöhön voi tutustua tarkemmin osoitteessa: pasvik-inari.net.

TEKSTI PENTTI PIESKI • KUVA PAUL ASPHOLM

PASVIK–INARI-YHTEISTYÖHÖN OSALLISTUVAT LUONNONSUOJELUALUEET

Suomi
• Vätsärin erämaa-alue, mukaan ollaan liittämässä myös muu osa Inarijärveä

Norja
• Ylä-Paatsjoen kansallispuisto
• Ylä-Paatsjoen maisemansuojelualue
• Paatsjoen luonnonpuisto

Venäjä
• Paatsjoen luonnonpuisto eli Pasvik Zapovednik

Rajapuisto lukuina:
• Kokonaispinta-ala n. 1 890 km².
• Vuonna 2017 rajapuistoon arvioitiin tehdyn yhteensä noin 11 000 käyntiä ja rajapuiston luontokeskuksiin yhteensä noin 134 500 käyntiä.