Valikko

Laatumaasta Kiinteistökehitys

Metsähallituksen kiinteistöasioita Laatumaanimellä hoitaneen yksikön nimi on nyt Kiinteistökehitys, ja Laatumaa jää tonttikaupan brändiksi. Muutos liittyy Metsähallituksen uuteen työjärjestykseen, jonka Metsähallituksen hallitus hyväksyi helmikuun alussa. Samalla Julkisten hallintotehtävien yksikkö jaettiin Luontopalveluihin ja Eräpalveluihin.

Työjärjestyksessä määritellään lain edellyttämällä tavalla Metsähallituksen yksiköt ja toiminnot, niiden roolit ja vastuut sekä Metsähallituksen johtamisjärjestelmän pääpiirteet. Työjärjestyksen uusiminen on jatkoa koko Metsähallituksen toiminnan ohjauksen uudistamiselle.

Metsähallitus koostuu neljästä peruspilarista: Metsätalous Oy:stä, Kiinteistökehityksestä, Luontopalveluista ja Eräpalveluista. Kaksi viimeksi mainittua muodostavat Julkisten hallintotehtävien yksikön. Lisäksi Metsähallituksessa on tytäryhtiöitä, Metsätalouden ohella.

– Metsähallituslaki valmistui viime huhtikuussa ja omistajapoliittiset linjaukset lokakuussa. Näihin pohjautuen hallituksemme vahvisti joulun alla Metsähallituksen strategian. Työjärjestys oli viimeinen lakisääteinen dokumentti, joka meillä oli tehtävänä, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen sanoo.

Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan tulosyksikkö, joka kasvattaa valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa kaavoittamalla, vuokraamalla, myymällä ja ostamalla. Metsähallituksen Kiinteistökehitys tuottaa tontteja monenlaisiin tarkoituksiin, kuten ranta- ja asuintonteiksi sekä matkailukeskuksien loma- ja liiketonteiksi. Metsähallituksen tontti- ja metsäpalstakauppa yksityisille tehdään edelleen Laatumaa-brändin alla.

Hyttisen mukaan Julkisten hallintotehtävien yksikössä ei tapahdu sinänsä toiminnallista muutosta.

– Haluamme korostaa Eräpalvelujen merkitystä ja lisätä sen näkyvyyttä ulkoisessa viestinnässämme nostamalla sen omaksi toiminnokseen.

Samalla Metsähallituksen toimintaa maakunnissa selkeytetään perustamalla alueelliset johtoryhmät Lapin, Pohjanmaa-Kainuun ja Etelä-Suomen alueelle. Johtoryhmissä on edustus kaikista Metsähallituksen tulosyksiköistä.

TEKSTI HANNA KAURALA