Valikko

Luonto osaksi Sairaala Novan sisustusta

KESKISUOMALAISTEN kansallispuistojen luonto on kantavana teemana Jyväskylään rakennettavan uuden Sairaala Novan sisustuksessa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin rakennuttama sairaala valmistuu vuonna 2020.

Luonnon terveyttä ja hyvinvointia edistävistä vaikutuksista on paljon tutkimustietoa, ja joissakin maissa luontoa on hyödynnetty myös sairaalaympäristöissä. Jo pelkästään luontokuvien katselun on todettu laskevan verenpainetta ja rauhoittavan. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Metsähallituksen Luontopalvelut ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa on sovittu Keski-Suomen kansallispuistojen hyödyntämisestä sairaalan sisustussuunnittelussa.

E-K_Loukkuvuori_IMG_1545_Maija.jpg
KUVA MAIJA MIKKOLA

Keski-Suomessa on viisi maisemaltaan ja luonnoltaan erilaista kansallispuistoa, ja puistojen erityispiirteitä hyödynnetään suunnittelussa.

– Esimerkiksi Salamajärven kansallispuistosta suunnittelun lähtökohdaksi on valittu suoluonto, Leivonmäeltä harjut ja Pyhä-Häkistä aarniometsä, kertoo Metsähallitusta suunnitteluryhmässä edustava kehittämispäällikkö Timo Kukko.

Sairaala Novassa luonto tulee näkymään monella tapaa sekä vuodeosastoilla että aula- ja odotustiloissa. Luontoteemaa hyödynnetään sisustussuunnittelussa muotojen ja värien valinnassa, ja sitä tuodaan esille muun muassa taiteen, kuvien, äänimaailman, valaistuksen ja videoiden avulla. Aulassa inspiraation lähteenä toimii virtaava vesi ja vuodeosastoilla metsä. Tavoitteena on tuoda luontoa lähelle sairaalan asiakkaita, henkilökuntaa ja sairaalassa vierailevia omaisia.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen pitää Metsähallituksen asiantuntija-apua ja yhteistyötä arvokkaana.

– Kansallispuistoteeman hyödyntämisessä tarvitaan Metsähallituksen asiantuntemusta. Yhteistyösopimus on meille tärkeä myös siksi, että luonnonympäristöllä on kiistaton merkitys ihmisten tervehdyttämisprosessissa, Kinnunen sanoo.

Myös Metsähallitukselle yhteistyösopimus on ensimmäinen laatuaan.

– Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa sopii hyvin Metsähallituksen terveys ja hyvinvointi -teemaan, jonka tavoitteena on tukea ihmisten luonnossa liikkumista ja luonnon tuomia hyvinvointivaikutuksia, kertoo Kukko. Sopimus mahdollistaa myös uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton niin sairaalaympäristössä kuin sen ulkopuolellakin. Yhteistyöstä toivotaan esimerkkiä myös muille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiville, jotta luontoa osattaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.