Valikko

Maakotkareviirejä ennätysmäärä

Metsähallituksen luontopalvelut ja kymmenet vapaaehtoiset lintuharrastajat tarkastivat keväällä ja kesällä petolintujen pesintöjä lajien levinneisyysalueilla.

Asuttuja maakotkareviirejä oli enemmän kuin koskaan aiemmin laskentojen aikana, kaikkiaan 354. Onnistuneita pesintöjä löytyi 165, ja pesistä 192 rengastusikäistä poikasta. Maakotkan hyvään pesintätulokseen vaikuttivat suotuisa sää ja hyvä ravintotilanne. Vuoden aikana löydettiin seitsemän uutta maakotkareviiriä.

Merikotkien pesäpaikat käytiin läpi Pohjois-Suomessa. Kaikkiaan 78 merikotkareviirissä oli 49 onnistunutta pesintää ja 67 poikasta. Vuoden aikana löytyi 12 uutta merikotkareviiriä.

Myös pääasiassa soilla pesivän muuttohaukan pesintätulos oli hyvä. Asuttuja muuttohaukkareviirejä oli 207, ja niistä 136 reviirillä pesintä onnistui. Rengastusikäisiä poikasia löytyi 330.

Erittäin uhanalaisen tunturihaukan tilanne on vähän parempi kuin kuutena edellisenä huonona vuonna. Syynä on tunturihaukan tärkeimmän saalislajin eli riekon lisääntyminen. Asuttuja reviirejä löytyi nyt 12, ja yhdeksällä reviirillä oli onnistunut pesintä. Rengastusikäisiä poikasia oli 21.

Teksti: Katja Pesonen