Valikko

LauraHalvari18.jpg> Lapin koulutuskeskus REDUn opettaja Vesa Perunka kertoi Ponssen metsäkoneen ominaisuuksista.

Metsäalalle tarvitaan lisää osaajia

Metsäala kaipaa lisää osaavia työntekijöitä. Alan toimijoiden tukema ja Tiedekeskus Pilkkeen tuottama Kasit metsään -tapahtuma on osoittautunut toimivaksi tavaksi perehdyttää nuoria metsäalan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Metsässä käy kuhina ja ääniä kantautuu ympäriinsä. Yhtäkkiä on taas aivan hiljaista. Noin parin kymmenen minuutin jälkeen alkaa jälleen iloinen puheensorina raikua, kun reilut sata oppilasta liikkuu ryhmittäin rastilta toiselle. On Kasit metsään -viikko Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalueella Mottimetsässä.

Kasit metsään on vuosittainen metsäalan toimijoiden yhteinen ponnistus. Viikon aikana jokainen rovaniemeläinen kasiluokkalainen pääsee tutustumaan erilaisiin metsäisiin mahdollisuuksiin metsäalan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden opastuksella. Mahdollisuuden tämänkertaisen viikon toteuttamiseen tarjosivat 12 metsäalan toimijaa ja Suomen Metsäsäätiön kuljetustuki.

Tapahtumaan osallistuneet oppilaat kiersivät kahdeksan rastin radan, jonka aikana he oppivat metsäalasta eri näkökulmista. Rasteilla perehdyttiin muun muassa metsänhoitoon, metsien virkistyskäyttöön, luonnonsuojeluun, kierrätykseen, kiertotalouteen ja biotalouteen. Tänä vuonna mukana oli yhteensä noin 550 oppilasta kymmenestä eri koulusta Rovaniemen alueelta.

Ounasrinteen peruskoulun kasit Eliina Paaso, Roosa Ryhänen ja Kiia Paakki olivat tyytyväisiä metsäpäivään. Tytöille metsäpäivä ei ollut ensimmäinen, mutta yllätyksiä päivästä löytyi silti.

– Opittiin paljon uutta, mutta siisteintä oli päästä opettelemaan nuotion tekemistä, Eliina ja Roosa kertasivat päivän tapahtumia nuotiotulen äärellä.

Metsästystä harrastava Kiia toivoi, että tulevaisuudessa rasteilla voisi olla enemmän metsästysaiheista toimintaa.

Ensimmäistä kertaa Kasit metsään- viikkoon osallistuva luokanvalvoja ja liikunnanopettaja Iiro Kylmänen oli hänkin tyytyväinen päivään.

– On mahtavaa, ettei päivään ole ympätty liikaa kaikkea. Oppilaat saavat rauhassa keskittyä oppimiseen ja metsässä olemiseen. Päivä on ollut hyvin rytmitetty, ja on kiva, että oppilaat pääsevät itse osallistumaan ja tekemään.

Opettajan silmin parasta päivässä oli vierailu hakkuukoneen luona, mutta eniten ajatuksia herätti Pidä Lappi Siistinä ry:n kierrätysaiheinen rasti. Myös useat oppilaat olivat sitä mieltä, että kierrätysrastilla oppi eniten uutta. Kierrätyksestä huolehtivat myös tapahtun järjestäjät, ja roskattomuuteen opeteltiin pitkin päivää.

TEKSTI JA KUVA LAURA HALVARI