Valikko
ilkkakylavainio_puupino_nettiin.jpg

Asiakkaat arvioivat: Metsähallituksen puun laatu täyttää vaatimukset

Asiakkaat arvostavat Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusvarmuutta, luotettavuutta yhteistyökumppanina sekä toimitetun puutavaran laatua.

”Metsähallituksen toimittama tukki katkotaan jo metsässä tarkasti asiakkaittemme mitoille ja se on tekniseltä laadultaan hyvin tuotantoomme sopivaa. Tukkipuusta valmistettavat sahatavara ja liimapuupalkit ovat pitkäaikaista hiilensidontaa parhaimmillaan”, toteaa yksi Metsähallituksen asiakkaista, Keitele Groupin toimitusjohtaja teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio (kuvassa).

Saha-asiakkaille puutavaran laatu on erittäin tärkeä tekijä. Puun laatua on arvioitu tänä syksynä tehdyssä Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakaspalvelua ja puutavaran toimituksia koskevassa markkinointitutkimuksessa. Asiakkaat kokivat puutavaran laadun parantuneen huomattavasti aikaisemmasta.

Toimitusvarmuus tärkein yksittäinen tekijä

IMG_3947_nettiin.jpg
>Tukkipuusta valmistettavat sahatavara ja liimapuupalkit sitovat hiiltä pitkäksi aikaa.
Markkinointitutkimuksen tulokset ovat kokonaisuutena erinomaiset. Tutkimukseen vastasivat metsäsektorin merkittävimmät toimijat. Asiakkaat arvioivat muun muassa Metsähallituksen toimitusvarmuutta, luotettavuutta yhteistyökumppanina ja toimitetun puutavaran laatua asteikolla 1-5.

Niin Ilkka Kylävainio kuin muutkin asiakkaat pitivät puutavaran toimituksessa tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä toimitusvarmuutta, josta Metsähallitus sai arvosanan 4,4. Vaikka arvosana oli hyvä, oli se hieman laskenut aiemmin tehtyihin tutkimuksiin verrattuna.

”Sen sijaan luotettavuudessa yhteistyökumppanina ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia vuosien saatossa. Siitä saatu arvosana on huipputasoa millä tahansa mittarilla mitattuna”, Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen iloitsee.

Eniten parannettavaa tutkimuksen mukaan on Metsähallitus Metsätalous Oy:n kokonaisvaltaisessa hintakilpailukyvyssä ja kyvyssä vastata toimituksiin liittyviin muutoksiin. Näissäkin tekijöissä Metsähallitus nähtiin kuitenkin hieman kilpailijoitaan paremmaksi.

Monipuolista puunkorjuuta

Metsähallituksessa erilaisten puunkorjuumenetelmien kirjo on kattava: käytössä on 15 erilaisen hakkuutavan repertuaari. Metsähallitus valitsee aina kohteelle parhaiten soveltuvan uudistamistavan.

Yleisin hakkuumenetelmä on kasvatus- eli harvennushakkuu. Avohakkuiden osuus hakkuista on noin 24 %. Tutkimuksessa tiedusteltiin asiakkaiden kantaa keskustelua herättäneisiin avohakkuisiin. Asiakkaiden suhtautuminen avohakkuisiin yhtenä metsänkäsittelytapana oli myönteinen.

Asiakkaille on myös tärkeää, että he tietävät puun alkuperän ja että puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Teksti: Päivi Lazarov

Markkinointitutkimuksen tuloksia:

Puutavaran laatu: 4,2 / 5

Toimitusvarmuus: 4,4/5

Luotettavuus yhteistyökumppanina: 4,7/5

Hintakilpailukyky: 3,4/5

Kyky vastata toimituksiin liittyviin muutoksiin: 3,8/5