Valikko

Metsähallituksen toimintatavat päivitetään

Metsähallituksessa on käynnistetty yhteisten toimintatapojen kartoittaminen ja päivittäminen. Uuden lain lisäksi päivitystyötä ohjaavat omistajapoliittiset linjaukset sekä Metsähallituksen oma strategia, jota myös parhaillaan päivitetään.

Metsähallituksessa käydään alkukesän aikana yhdessä henkilöstön ja ulkopuolisen asiantuntijan, Valor Oy:n, kanssa läpi johtamiseen, lakiasioihin, talouteen, rahoitukseen, kiinteistötoimeen, sisäiseen tarkastukseen, henkilöstöasioihin, viestintään ja innovaatiopolitiikkaan liittyvät käytännöt ja toimintatavat. Tarkoitus on yhdessä miettiä, miten toimintoja pitäisi muuttaa, jotta ne vastaavat sekä uuden lain että Metsähallitukselle luotavan uuden strategian henkeä

– Toimintatapojen päivittämisen tavoitteena on sekä byrokratian että hallinnon keventäminen ja selkeyttäminen ja siten koko toiminnanohjauksen virtaviivaistaminen. Samalla toimintatavat saadaan vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita, kertoo Metsähallituksen lakiasiainjohtaja Susanna Oikarinen.

Työ toimintatapojen päivittämiseksi alkoi viime syksynä, jolloin nykyisiä ohjeita ryhdyttiin kartoittamaan.

– Käymme läpi kartoitustyössä kerättyä ohjeistusta ja pyrimme esimerkiksi päällekkäisyyksiä poistamalla karsimaan ohjeiden määrää ja näin selkeyttämään johtamiskäytäntöjä. Haluamme, että kunkin yksikön vastuut ja roolit kirjataan selkeästi ja mahdollisimman kattavasti uusiin toimintatapoihin. Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää kaikkien yksiköiden osallistumista ja yhteistyötä sekä hyvää viestintää, jatkaa Oikarinen.

Toimintatapoihin ja niiden uudistamiseen liittyvien konsulttityön tulosten arvioidaan olevan valmiina kesäkuun loppuun mennessä. Kaikki Metsähallitus-konsernin yksiköt osallistuvat aihealueidensa mukaisesti uusien ohjeiden sekä konsernin uudistetun ohjaus- ja hallinnointijärjestelmän kuvauksen ja rakenteen työstöön. Työ on jo aloitettu suunnittelemalla yhteisten henkilöstöasioiden hoidon linjaukset sekä määrittelemällä taloussäännöt ja uuden osakeyhtiön kiinteistötoimivalta. Metsähallituksen hallitus hyväksyi linjaukset toukokuun alussa.

Teksti: Hanna Kelola-Mäkinen