Valikko

DSC_0051.jpg
> Kelirikkoajan puukuljetusten turvaamiseksi Metsähallitus on ottanut käyttöön säädettävillä ilmanpaineilla varustettuja CTI-autoja.

Metsähallitus kunnostaa metsätieverkostoaan

METSÄHALLITUS suuntaa lisää varoja metsäteiden ylläpitoon ja kunnostukseen. Metsäteiden parannuksella turvataan metsäteollisuuden puuhuoltoa ja varaudutaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Hyväkuntoinen tieverkko on perusedellytys luotettaville ympärivuotisille puutoimituksille ja ylipäätään metsätalouden harjoittamiselle. Metsähallitus varautuu ilmastonmuutokseen parantamalla metsäteitä niin, että ne kestävät sateisten syksyjen ja lauhojen talvien kelirikot.

– Eniten liikennöidyn metsätieverkon kunnossapitoa tehostetaan, jolloin toistuvien peruskorjausten tarve vähenee jatkossa. Metsätiet kunnostetaan uusimpien metsätienormien mukaisiksi. Näin varaudutaan myös siihen, että teillä voidaan liikennöidä nykyistä raskaammilla puutavara-autoilla, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula kertoo.

Metsähallituksella on hallinnassaan noin 36 000 kilometriä metsäteitä ja noin tuhat siltaa. Pohjois-Suomessa Metsähallitus on selkeästi suurin tienpitäjä. Metsähallituksen vuosittainen panostus tieverkon ylläpitoon ja rakentamiseen nousee lähivuosina 15 miljoonasta eurosta noin 17 miljoonaan euroon.

Metsäteiden kunnostusten myönteiset vaikutukset heijastuvat myös muuhun tienkäyttöön ja aluetalouteen. Metsätiet palvelevat metsätalouden lisäksi muun muassa metsästystä, marjastusta, sienestystä ja retkeilyä.

– Metsähallituksen metsäteiden käytöstä noin 85 prosenttia on virkistyskäyttöä sekä matkailun ja porotalouden liikennettä. Kattavalla metsätieverkostolla on tärkeä merkitys myös metsäpalojen torjunnassa, Kumpula muistuttaa.

Suurin osa tienparannusvaroista suunnataan teiden peruskorjauksiin ja uusien teiden rakentamista harkitaan erityisen tarkasti. Kyetäkseen kohdentamaan varat optimaalisesti Metsähallitus on selvittänyt alueittain, minkä teiden vaikutusalueelle tulevien vuosien hakkuut kohdentuvat ja millainen on metsätalouden kannalta keskeisten teiden kunto. Samalla valmisteltiin periaatteet, joiden mukaan tienpito hoidetaan, sekä kriteerit, joilla tienrakennusrahaa kohdennetaan kustannustehokkaasti eri alueille.

KUVA ARI SIEKKINEN