Valikko

sukellus-10k.jpg
> Metsähallituksen Perämeren sukellustiimi Sarvijärven satamassa.

Metsähallitus merellä

METSÄHALLITUKSEN suojelubiologien tekemät meriluonnon inventoinnit ovat tuottaneet valtavan määrän laji- ja luontotyyppitietoa Itämeren meri- ja rannikkoluonnosta. Inventointitietoja käytetään, kun suunnitellaan merialueiden hoitoa ja kestävää käyttöä sekä sovitetaan yhteen erilaisia toimintoja, kuten virkistyskäyttöä ja meriluonnon monimuotoisuuden suojelua.

Inventointityö on osa vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelmaa (VELMU), jossa on kerätty tietoa Suomen merialueiden lajistosta sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Kymmenen vuoden aikana kertyneet tiedot on koottu Suomen meriluontoa esittelevään VELMU-karttapalveluun sekä Merten aarteet -kirjaan.