Valikko

Metsähallitus panostaa urakointipalvelujen laatuun

METSÄHALLITUS ostaa puunkorjuu- ja autokuljetuspalvelut sekä merkittävän osan metsänhoitotöistä alan yrittäjiltä. Painopiste urakointipalveluiden hankinnassa on siirtynyt laadun valvonnasta laadun vastaanottoon Metsähallituksen uuden urakointistrategian mukaisesti.

Urakointistrategian linjauksia on viety käytäntöön LAAVA-projektissa, jonka ensimmäisessä vaiheessa laadittiin uudet työlajeittaiset palvelukuvaukset. Seuraavaksi kehitettiin menetelmiä työn vastaanottamiseen ja työn laadunmukaisuuden todentamiseen. Kolmannessa vaiheessa keskityttiin kehittämään keinoja palveluntoimittajien laadun arvioimiseksi ja laadukkaan toiminnan palkitsemiseksi.

– Haluamme palkita yrittäjiä laadukkaasta toiminnasta ja hyvästä työn jäljestä. Otamme käyttöön sopimuksen aikaisen laatupalkkiojärjestelmän, jossa yrittäjien on mahdollista saada laadusta rahallista palkkiota vuosittain, kertoo projektipäällikkö Sami Hakala.

Laatupalkkiojärjestelmä otetaan aluksi käyttöön kaivinkoneella tehtävässä maanmuokkauksessa ja puunkorjuussa.

– Kyseessä on täysin uusi malli, joten sen toimivuutta täytyy seurata tarkasti. Otamme kehittämisessä huomioon myös yrittäjien näkemykset. Jos järjestelmästä saadut kokemukset ovat hyviä, voidaan sen käyttöä harkita myös jossakin muissa työlajeissa.

Metsähallituksessa toimitaan isoilla volyymeilla, joten jo pienilläkin laatuparannuksilla on merkittävä taloudellinen ja ekologinen vaikutus. LAAVA-projektin linjauksilla on haluttu parantaa entisestään työn laatua, yrittäjien laatuvastuuta, laadunhallinnan kustannustehokkuutta sekä laadusta palkitsemista.

– Metsähallitus on saanut sekä asiakkailta että alan yrittäjiltä hyviä arvosanoja erilaisissa kyselyissä. Haluamme olla edelläkävijä ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta olisimme jatkossa entistäkin houkuttelevampi urakanantaja.

TEKSTI SARI HILTUNEN