Valikko

Metsähallitus valittaa kartellituomiosta

Metsähallitus valittaa hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta raakapuukartelliasiassa.

UPM-Kymmene Oyj teki keväällä 2004 Kilpailuvirastolle (nyk. Kilpailu- ja kuluttajavirasto) hakemuksen vapautuakseen seuraamusmaksuista UPM:n, Metsäliitto Osuuskunnan ja Stora Enso Oyj:n ylläpitämän kartellin johdosta. Kilpailuvirasto käynnisti UPM:n hakemuksen vuoksi mittavan tutkinnan, joka päättyi seuraamusmaksuesitykseen markkinaoikeudelle vuonna 2006.

Markkinaoikeuden 4.1.2010 lainvoimaiseksi tulleen ratkaisun mukaan metsäyhtiöt olivat ylläpitäneet lainvastaista ostokartellia raakapuun valtakunnallisilla markkinoilla 1997–2004, ja siitä määrättiin maksettavaksi yli 50 miljoonan euron seuraamusmaksut.

– Toimimme tässä asiassa vastuullisesti julkisen sektorin roolimme mukaisesti. Markkinaoikeus on todennut kartellin olemassaolon. Jo lähtökohtaisesti kartellia ylläpidetään siksi, että siitä saadaan taloudellista hyötyä. Myös riippumattomat selvitykset osoittavat kartellin vääristäneen raakapuun ostohintoja, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen perustelee hovioikeudelle tehtävää valitusta.

Selvitykset osoittivat Metsähallituksen kärsineen merkittävää vahinkoa. Vastuullisena julkisena toimijana Metsähallitus katsoi aiheelliseksi vaatia kartelliyhtiöiltä korvausta näiden sille aiheuttamasta vahingosta. Metsähallitus nosti kanteen kartelliyhtiöitä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa maaliskuussa 2011. Metsähallitus vaatii vastaajayhtiöiltä runsaan 159 miljoonan euron korvauksia korkoineen.

Metsähallitus on suurin yksittäinen raakapuun myyjä Suomessa.

Teksti: Juha Mäkinen