Valikko

Metsähallituslaki eteni eduskuntaan

Pitkään valmisteltu lakiesitys Metsähallituksesta on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosta kritisoitiin voimakkaasti lokakuun kuulemiskierroksella sekä marraskuun lausunnoissa, ja palautteen pohjalta luonnosta korjattiin. Lakiesitys on kuitenkin monitulkintainen monilta keskeisiltä osiltaan.

Metsähallituksesta ollaan perustamassa valtion erityisliikelaitosta, jonka liiketoimintoja, kuten metsätaloutta, harjoitetaan jatkossa osakeyhtiönä. Metsätalousyhtiön on tarkoitus toimia pitkälti nykyisillä valtuuksilla maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyn käyttöoikeussopimuksen pohjalta. Laatumaa eli kiinteistöliiketoiminta jätettäisiin toisaalta yhtiöittämättä.

Julkisten hallintotehtävien asema ei perusteiltaan muutu nykyisestä.

Uusi metsähallituslaki on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa maaliskuun loppuun mennessä, jolloin uusi Metsähallitus aloittaisi huhtikuun alusta. Lakiuudistusta valmistellut maa- ja metsätalousministeriö pitää aikataulua ehdottomana, jotta huhtikuussa voimaan astuva EU:n hankintadirektiivi ei uhkaisi metsätalouden käyttöoikeussopimusta.

Metsähallituksen hallitus korosti lausunnossaan, että valtion mittava maa- ja vesiomaisuus on pidettävä yhden liikelaitoskokonaisuuden hallinnassa ja että omistaja ohjaisi Metsähallitusta yhtenäisellä äänellä. Metsähallituksen johtamisjärjestelmää tulisi selkeyttää. Hallitus pitää myös tärkeänä, että perustettava metsätalousyhtiö pysyy kiinteänä osana liikelaitoskonsernia ja että sen henkilöstö pystyy jatkamaan sidosryhmien tärkeänä pitämää työtä eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa.