Valikko

IMG_4009ok.jpg

Kansainväliset metsäsertifioinnin asiantuntijat vierailivat Suomessa

Kansainvälinen PEFC-viikko houkutteli Suomeen ennätysmäärän metsäsertifioinnin asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Viikon päätteeksi osanottajat tutustuivat käytännön puunkorjuuseen ja siinä hyödynnettävään teknologiaan.

PEFC on maailmanlaajuisesti laajimmin käytössä oleva metsien sertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätalotta. Ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa järjestetty PEFC-viikko oli kaikkien aikojen kansainvälisin ja kokosi Suomeen ennätysmäärän osanottajia.

– Alkuviikon ohjelma oli rajattu PEFCjäsenorganisaatioiden sisäiselle ohjelmalle ja yleiskokoukselle. Siihen osallistui kaikkiaan 135 osanottajaa 50 eri maasta. Vieraat tutustuivat myös luontokeskus Haltiaan, missä Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen isännöi juhlaillallisen. Lisäksi vieraille järjestettiin opastettu kierros Haltian näyttelyyn, kertoo PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola.

PEFC10ok.jpg

Virallisen ohjelman lisäksi viikkoon sisältyi sidosryhmätilaisuuksia, joissa kestävyyden asiantuntijat, johtavat teknologiatarjoajat ja alan kehittäjät ympäri maailman pohtivat yhdessä, miten älyteknologiaa hyödyntämällä voidaan edistää metsäsertifiointia. Teknologiateeman lisäksi vieraat saivat viikon aikana tietoa muun muassa metsien monikäytöstä.

– Suomi on johtava maa muun muassa uusien kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämisessä. Uusimman teknologian tarjoamat mahdollisuudet valikoituvatkin luontevasti sidosryhmätilaisuuden kantavaksi teemaksi.

Loppuviikon seminaarissa ja työpajoissa tarkasteltiin kehittyneiden teknologioiden hyödyntämistä metsävarojen kartoituksessa ja seurannassa sekä puunkorjuun ja metsänhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

PEFC34ok.jpg

– Uudet teknologiat tarjoavat entistä kehittyneempiä tapoja seurata, mitä metsissä tapahtuu ja miten kestävän metsätalouden kriteerit täyttyvät käytännössä. Keskustelua näistä teemoista syvennettiin viimeisenä päivänä Keski-Suomeen suuntautuneella retkeilyllä.

Noin 85 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu PEFCjärjestelmän mukaan. PEFC-vaatimukset kattavat metsien kestävän hoidon ja käytön, tuotteisiin käytetyn puuraaka-aineen alkuperän todentamisen sekä näitä koskevan tarkastuksen riippumattomuuden.

Tutustumista käytännön toimintaan

PEFC-viikon päätteeksi kansainvälinen asiantuntijajoukko vieraili Keski-Suomessa, missä heille esiteltiin suomalaista metsäosaamista suunnittelun, korjuun toteutuksen, metsäkoneiden valmistajan sekä puuta hyödyntävän asiakkaan näkökulmasta.

PEFC18ok.jpg

Puunkorjuutyömaalla vieraat kuulivat, kuinka PEFC-ryhmäsertifiointi on Suomessa toteutettu ja miten sen vaatimukset otetaan huomioon käytännön työn kaikissa vaiheissa. Kehittyneet suunnittelu- ja tietojärjestelmät takaavat sen, että puunkorjuun yhteydessä otetaan huomioon sekä luontoarvot että puuta hyödyntävien asiakkaiden mitta- ja laatuvaatimukset. Puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys voi varmistaa, että tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Maastokohteelta vieraat kuljetettiin Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle. Siellä heille esiteltiin maailman ensimmäistä uuden sukupolven biotuotetehdasta ja sen materiaali- ja energiatehokasta toimintaa.

– PEFC-viikon aikana käyty keskustelu oli vilkasta ja vieraat vaikuttivat tyytyväisiltä. Ainoa toive, joka taisi jäädä toteuttamatta, oli erään eteläamerikkalaisen toive valokuvasta, jossa olisi hänen jalanjälkensä lumisessa maassa. Siihen Suomen marraskuinen sää ei tällä kertaa oikein taipunut.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVAT SARI HILTUNEN, SANNA KUITUNEN