Valikko

Metsätalouden asiakkaat arvostavat toimitusvarmuutta

Metsähallituksen Metsätalous Oy selvittää puuta ostavien asiakkaidensa palvelukokemuksia kahden vuoden välein toteutettavalla asiakastyytyväisyystutkimuksella. Tulokset olivat jälleen erinomaiset, mutta myös kehittämiskohteita löytyi.

Kokonaisuutena asiakaskuuntelun tulokset olivat jälleen erinomaiset. Erityisen hienoa on se, että mitä tärkeämmästä asiasta asiakkaiden näkökulmasta oli kyse, sitä paremmin Metsähallituksen koettiin siitä suoriutuvan, kehuu tutkimuksen toteuttaneen MelbaGroup Oy:n toimitusjohtaja Jukka Järvinen.

Asiakkaiden kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat toimitusvarmuus sekä luotettavuus yhteistyökumppanina. Molemmista Metsätalous Oy sai kiitettävät arviot. – Sekä toimitusvarmuus että luotettavuus ovat yleismaailmallisestikin asioita, joiden merkitys tämän tyyppisessä liiketoiminnassa kasvaa. Näiltä osin Metsätalouden saamat arviot ovat parhaimmat, jotka MelbaGroupin tekemissä tutkimuksissa on havaittu, Järvinen sanoo.

Muita asiakkaiden arvostamia tekijöitä ovat puukuljetusten ja asioinnin sujuvuus sekä joustavuus. Näissäkin Metsätalous sai arvosanaksi yli 4 asteikolla 1–5.

Eniten kehitettävää asiakaslähtöisyydessä

Tutkimuksessa selvitettiin palveluosaamisen ja puuntoimitusten lisäksi muutamalla kysymyksellä myös yrityskuvaan liittyviä seikkoja, joista löytyi eniten kehittämiskohteita.

Vastausten perusteella kehittämisen varaa on vielä asiakaslähtöisyydessä, joka on asiakkaiden mielestä yksi tärkeimmistä yrityskuvaan vaikuttavista tekijöistä. Metsätalous Oy:ltä toivotaan myös lisää aktiivisuutta ja avoimuutta.

– On huomattava, että kun arviot ovat kokonaisuutena näin hyvät, asiakkaat myös vaativat yritykseltä keskimääräistä enemmän, Järvinen muistuttaa.

Asiakaskuuntelun tuloksissa ei ole suuria muutoksia verrattuna edelliseen, pari vuotta sitten toteutettuun kyselyyn.

– Varsinkin asiakkaiden tärkeinä pitämissä asioissa arviot ovat säilyneet yhtä hyvinä ja osassa jopa hieman parantuneet.

Metsätalous Oy:ssä tulokset käydään tarkasti läpi.

– Olemme iloisia, että Metsähallituksen lakiuudistus ja sen yhteydessä paljon keskustelua herättänyt metsätalouden yhtiöittäminen eivät ole vaikuttaneet kielteisesti asiakkaidemme kokemuksiin, sanoo Metsätalous Oy:n markkinointipäällikkö Olli Puukko.

Teksti: Sari Hiltunen