Valikko

Metsätie vie harrastuksiin

Metsätiestön käyttöä selvitettiin tänä syksynä Länsi- ja Keski-Suomessa. Selvitys pohjautuu vuonna 2014 Kainuussa tehtyyn opinnäytetyöhön.

– Halusimme tietää, minkä verran ihmisiä käyttää metsätalouden tekemiä metsäautoteitä ja miksi. Tuloksia hyödynnetään myös ensi vuonna alkavassa Etelä-Suomen alueen luonnonvarasuunnittelussa, kertoo aluejohtaja Markku Vainio.

Selvityksen perusteella tavallisin metsätien käyttäjä on keski-ikäinen mies. Metsätielle saavutaan yleensä erilaisten harrastusten takia. Muitakin syitä on, runsas tieverkko mahdollistaa esimerkiksi lyhyemmän reittivalinnan. Pääsääntöisesti tiestön kuntoon oltiin tyytyväisiä.

Metsätietä käyttävien yleisin harrastus oli pienriistanmetsästys. Lähes yhtä suosittua oli marjastus. Naisilla tärkein aktiviteetti oli koiran kanssa ulkoilu. Nämä tulokset olivat hyvin samanlaisia Kainuussa.

Länsi- ja Keski-Suomen metsäteillä haastatelluista paikallisia oli alle joka kymmenes, Kainuussa paikkakuntalaisia oli suurin osa vastaajista. Länsi- ja Keski-Suomessa lähes kolme neljästä vastaajasta koki hyvinvointinsa lisääntyneen metsätiekäynnin yhteydessä. Kainuussa joka toinen haastateltu arvioi fyysisen hyvinvointinsa nousseen, ja alle puolet koki psyykkisen hyvinvointinsa kohonneen.

– Neljän eri tien liikennemäärää mitattiin liikennelaskureilla. Niillä saadaan vielä selvitettyä kokonaisliikennemäärä sekä suuntaa antavasti henkilö- ja raskaanliikenteen määrät. Kerättyä dataa ja koko tutkimusta analysoidaan tarkemmin selvityksen valmistuttua, kertoo Vainio.

Teksti: Katja Pesonen