Valikko

Nuoriso kalastaa vanhempiaan ja isovanhempiaan enemmän

Eräpalvelut halusi selvittää, kuka Suomessa kalastaa ja kuka maksaa luvat. Tietoykkösen tekemä gallup ratkaisi monta arvoitusta ja antoi yllättäviäkin tuloksia.

Suomalaiset ovat kalastava kansa. Silti veroluonteisen kalastonhoitomaksun maksajat ovat vähentyneet jo 20 vuoden ajan, ja syy on ollut pieni arvoitus.

Metsähallituksen Eräpalvelut teetti Tietoykkösellä laajan gallupkyselyn kalastuksesta ja kalastusmaksun maksajista. Kyselytutkimukseen vastasi 2 000 suomalaista, ja tulokset yllättivät.

Gallup teetettiin, koska kalastonhoitomaksun keruu maa- ja metsätalousministeriölle on nykylain mukaan Metsähallituksen tehtävä. Odotukset ovat kovat, sillä ministeriö käyttää varat esimerkiksi kalavesien hoitoon, neuvontaan, valvontaan ja vesialueiden omistajien korvauksiin. Kertymä ei siis saisi vähentyä.

Tänä vuonna kalastonhoitomaksuja on maksettu 253 000 kappaletta eli yli 8 miljoonan euron edestä, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Alamäki pitäisi saada katkaistua, sillä parhaimmillaan kertymä ylitti 9 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden maksun suuruutta ei vielä tiedetä, sillä asia käsitellään eduskunnassa joulukuussa.

Nuoret innokkaita kalastajia

Asiantuntijat ovat olettaneet, että kalastusmaksun maksajia on vähemmän, koska yli 65-vuotiaiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Yllättävää onkin, että juuri 18 vuotta täyttäneet nuoret kalastavatkin kyselyn mukaan eläkeläisiä enemmän.

ylivuokki2_Kari-Sarajarvi-_kopio_ok.jpg
> Kalastus on myös lasten ja nuorten suosiossa.
Nuoret kalastavat vavalla vanhempia kalastajia useammin.

– Tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että kalastuksella on tulevaisuutta. Nuoret ovat ahkeria pilkkimään ja onkimaan sekä kalastamaan vieheellä, sanoo kalastuksen ylitarkastaja Mika Laakkonen Metsähallituksesta.

Kyselytutkimus paljasti sukupolvien väliset erot. Nuoriso eli 18–24-vuotiaat kalastivat yleisemmin: hieman yli puolet vastaajista ilmoittaa kalastaneensa viimeisen vuoden aikana. Heidän vanhemmistaan (55–64-vuotiaista) vain 39 prosenttia ja isovanhemmistaan (yli 65-vuotiaista) vain noin 28 prosenttia on kalastanut viimeisen vuoden aikana.

Ne iäkkäämmät ihmiset, jotka kalastavat, kalastavat kuitenkin nuoria useammin. Nuorista moni käy kalassa, mutta yli kymmenen kertaa vuoden aikana kalastaneet ovat silti verrattain harvassa.

Kuka rahoittaa kalastuksen?

Nuoret kalastajat eivät maksa kalastonhoitomaksua yhtä ahkerasti kuin heidän vanhempansa. Kalastavista nuorista kolmannes (31 prosenttia) ilmoittaa maksaneensa kalastonhoitomaksun, kun taas yli 55-vuotiailla kalastajilla maksun maksaneiden osuus on lähes puolet (46 prosenttia).

Yksi selitys löytyy kalastustavoista. Pilkkimiseen tai onkimiseen ei tarvita kalastuslupaa. Kalastonhoitomaksu pitää maksaa, jos käyttää pyydystä, viehettä tai useampaa kuin yhtä vapaa pilkillä ja ongella. Vaikka nuoriso harrastaa ahkerasti ilmaisia kalastusmuotoja, tämä ei kuitenkaan selitä kokonaan sitä, miksi niin harva maksaa kalastonhoitomaksun.

Nuoret harrastavat pyydyskalastusta hyvin harvoin, mutta toisaalta he kalastavat vavalla enemmän kuin vanhemmat kalastajat. Kysely antaa viitteitä siitä, että nuoret laistavat kalastusmaksuista herkemmin kuin vanhemmat kalastajat.

Nuorten keskuudessa koko vuoden kalastonhoitomaksua pidetään kalliina, minkä vuoksi nuoret ostavat mieluummin 12 euron viikkomaksuja. Kun heiltä kysyttiin, miksi he maksoivat viikon tai vuorokauden maksun vuosimaksun sijaan, 40 prosenttia vastasi syyksi hinnan. Yli 35-vuotiaista kukaan ei pitänyt vuosimaksua niin kalliina, että he maksaisivat sen vuoksi lyhyempiä maksuja.

– Hieman huolestuttavalta tuntui se vastaus, että lähes kolmannes kalastajista kalastaisi enemmän, jos se olisi edullisempaa, Laakkonen toteaa.

TEKSTI AKU AHLHOLM • KUVA KARI SARAJÄRVI

Kalastonhoitomaksu

Jos olet 18–64-vuotias kalastaja, sinun tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksua ei tarvitse suorittaa, jos kalastat pelkästään pilkillä, ongella tai silakkalitkalla. Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata. Kalastonhoitomaksu (18-64-vuotiaat) oikeuttaa myös vapaa-ajan kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella merellä.

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta vapakalastukseen kaikilla vesillä. Maksun maksaneet kalastajat eivät voi kalastaa rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastuskieltoalueet löydät Kalastusrajoitus.fipalvelusta. Myös useamman vavan vetouisteluun tarvitaan erillinen lupa.