Valikko

DSC_5605ok.jpg
> Metsät ovat nuorille tärkeitä. He uskovat, että tulevaisuudessa metsät linkittyvät tavalla tai toisella lähes kaikkeen.

Nuoret uskovat Suomen metsien tulevaisuuteen

Nuoret kantavat huolta ilmastonmuutoksesta ja haluavat olla vaikuttamassa tulevaisuutta koskeviin päätöksiin. Vuorovaikutus nuorten kanssa on tärkeää, joten nuorten kuulemiseen panostetaan myös Metsähallituksessa.

Nuorten ajatuksia on kuultu muun muassa Metsähallituksen Taivalkoskella järjestämässä työpajassa, joka järjestettiin osana Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueen luonnonvarasuunnittelua. Tilaisuudessa nuoret pohtivat valtion maa- ja vesialueiden tarjoamia mahdollisuuksia ja niiden merkitystä. Työpajaan osallistui metsäalan peruskurssilaisia ja 4H-nuoria.

– Taivalkosken kunnan pinta-alasta noin 70 prosenttia on valtion maata. Nuoret pitävät kotiseutunsa metsiä ja vesiä tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Ne koetaan merkityksellisiksi toimeentulon lähteiksi mutta myös paikoiksi, jotka tarjoavat mahdollisuuksia rauhoittumiseen, rentoutumiseen tai vaikkapa eräharrastukseen, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluejohtaja Maria Isolahti Suomen 4H-liitosta.

Valtion maiden uskotaan tarjoavan tulevaisuudessakin työpaikkoja ja mahdollisuuksia erilaisten elinkeinojen harjoittamiseen. Työ metsätalouden, poronhoidon, erävalvonnan tai luontomatkailun parissa kiinnostaa nuoria. Työpaikan lisäksi nuoret toivovat tulevaisuudeltaan taloudellista vaurautta, elämyksiä ja omaa kotia järven rannalta.

– Luonnolla on tärkeä rooli myös alueen kehittämisessä. Luonnonantimia marjoista yrtteihin, elinvoimaisia kala- ja riistakantoja, energiavarastoja ja puhtautta voitaisiin nuorten mielestä hyödyntää monin tavoin.

Metsä on kirjasto, pankki ja sairaala

Nuorten näkemyksiä metsien tarjoamista mahdollisuuksista selvitettiin myös Nuorten vaikuttajien metsäfoorumissa. Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä foorumi oli tänä vuonna Keski-Suomessa. Tapahtuman päätöspäivänä nuoret esittivät taiteen keinoin visioita tulevaisuuden metsistä ja metsäalasta. Nuorten ajatuksia hyödynnetään myös Metsähallituksessa.

Esityksissään nuoret pohtivat, minkälainen inhimillinen ja ei-inhimillinen toiminta liittyy tulevaisuudessa metsiin. Nuoret uskovat, että ajan myötä metsäalaan linkittyy kaikki – niin muoti, kirkot kuin vakuutusalakin.

– Metsäesitys tuotti huimasti ajatuksia: tulevaisuudessa jokainen on metsän käyttäjä. Kaikki on kytköksissä toisiinsa ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Metsä parantaa ja ravitsee – ja on arvokas sellaisenaan. Kaikella – lahottajasienistä nanosellulaitoksiin – on oma merkityksellinen roolinsa metsien kestävässä käytössä, kertoo nuorisoviestinnän asiantuntija Vilma Issakainen Suomen Metsäyhdistyksestä.

Reilu ja monimuotoinen tulevaisuus

Nuorten ajatuksia kuunneltiin ja kerättiin myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna yli 60 paikkakunnalla kiertäneessä Bioaika-rekassa, jossa vieraili yli 40 000 kävijää. Kiertueen aikana 13–19-vuotiaat nuoret antoivat Suomen metsille uuden merkityksen ja tulkinnan seuraavaksi sadaksi vuodeksi.

– Rauha, rakkaus, sauna ja kunnon talvi ovat nuorille edelleen tärkeitä. Tulevaisuus on kuitenkin myös paljon muuta: ruuantulostusta, avaruushissejä, puutaloja, geeniterapiaa, maailmankieliä. Rohkeutta ja riskinottoa. Megakaupunkeja, monimuotoisuutta, jakamistaloutta ja paikalliskulttuureja, listaa Bioaika-projektista vastannut Tiedekeskus Pilkkeen päällikkö Heikki Hepoaho.

Bioaika-kiertueen päätyttyä nuorten tulevaisuusvisio luovutettiin pääministeri Juha Sipilälle.

Kaikki hyötyvät

Metsähallitus myös työllistää vuosittain suuren määrän nuoria ja jakaa heille omaa luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää ydinosaamistaan. Vastaavasti se saa nuorilta paljon uusia ajatuksia siitä, millaiseksi yhteistä tulevaisuutta voisi rakentaa. Metsähallituksen toiminta tulee vuosittain tutuksi tuhansille lapsille ja nuorille myös Tiedekeskus Pilkkeessä, Suomen luontokeskus Haltiassa sekä muissa luontokeskuksissa. Lukuisten projektien lisäksi Metsähallitus on mukana järjestämässä nuorille myös metsäretkeilyjä ja eräkummitoimintaa.

Erilaisissa kohtaamisissa tiedot ja taidot, ideat, haaveet ja hiljaiset signaalit välittyvät eteenpäin ja antavat jokaiselle valmiuksia luoda uutta.

– Valoisa tulevaisuus! Maailma ja metsät ovat hyvissä käsissä, Hepoaho vakuuttaa.

TEKSTI TUULIKKI HALLA • KUVA VILMA ISSAKAINENTapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin