Valikko

Puu kulkee tehokkaasti ja ekologisesti

Kehittyneillä suunnittelu- ja toiminnanohjausjärjestelmillä varmistetaan, että Metsätalous Oy:n toiminta on kaikissa eri vaiheissa tehokasta ja ekologista.

Metsähallitus toimittaa vuosittain noin kuusi miljoonaa kuutiota puuta asiakkailleen. Jo puuta kaadettaessa ja katkottaessa kaikille rungon osille on tiedossa ostaja ja toimituspaikka.

Puun myyntiä ja sen kulkua metsästä tehtaille ja sahoille ohjataan ja optimoidaan useilla tietojärjestelmillä. Suunnittelijan tekemät hakkuusuunnitelmat siirtyvät korjuuesimiehen kautta hakkuukoneen tietokoneelle. Monitoimikoneeseen toimitetusta korjuuohjeesta kuljettaja näkee kaikki tarvittavat tiedot, koskivatpa ne puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksia tai noudatettavia ympäristöohjeita.

Tiedot toteutuneista hakkuista siirtyvät automaattisesti hakkuukoneesta toimistojärjestelmään, jonka avulla kuljetusesimiehet tekevät kuljetusohjeet puutavara-autoille. Langattomalla tiedonsiirrolla autoon lähetetyistä kuljetusohjeista selviää tarkat ohjeet, miltä varastolta puutavara haetaan ja mihin se toimitetaan. Autoista tai mitta-asemilta tieto toimitetuista puumääristä palautuu Metsähallituksen toiminnanohjausjärjestelmään, josta voidaan seurata, miten toimitustavoitteet ovat toteutuneet.