Valikko


> Puupohjaisen biotalouden odotetaan tuovan paljon uusia mahdollisuuksia.

Puunmyynnin tuotteet päivitetty

Metsähallitus toimittaa asiakkailleen vuosittain noin 6 miljoonaa kuutiometriä puuta. Puunmyynnin tuotepalettia on uudistettu, jotta Metsähallitus voi vastata nykyistä paremmin alan muuttuneisiin tarpeisiin.

Sekä selluteollisuuden laajennusinvestoinnit että uusiutuvan energian käyttöä koskevat tavoitteet vaikuttavat lähivuosina merkittävästi puun kysyntään. Vaikutukset näkyvät kokonaismäärien lisäksi myös lajirakenteessa. Samaan aikaan myös puumarkkinoiden toimijakenttä on muutoksessa muun muassa metsäalan lainsäädännössä tapahtuneiden uudistusten vuoksi.

– Kaiken kaikkiaan Metsähallituksen puunmyynnin tuotepaletti on pidetty varsin hyvin ajan tasalla, eivätkä uudistukset ole järin isoja. Uudistuksia viedään vähitellen käytäntöön tulevissa puukauppaneuvotteluissa, markkinointipäällikkö Olli Puukko kertoo.

Ehdotettavat muutokset liittyvät olosuhdevaikutusten huomioimiseen puuntoimituksissa, vakuuskäytännön kehittämiseen, asiakastarpeiden kytkemiseen kehittämistyöhön, energiapuutoimitusten laajentamiseen, sahapuun toimitusketjun kehittämiseen sekä eräiden biotalouspohjaisten uusien tuotteiden tarjoamiseen.

Osa esitettävistä uudistuksista vaatii vielä jatkoselvityksiä ennen, kuin niiden eteenpäin viemisestä voidaan päättää.

Tulevista muutoksista tehtiin laajat tausta-analyysit, joiden pohjalta määriteltiin tarvittavat uudistukset nykyisiin tuotteisiin ja toimintatapaan. Analysoinnissa avainasemassa olivat asiakkaat, joiden kanssa käytiin yksityiskohtaisia keskusteluja.

– Kiitämme kaikkia haastatteluihin osallistuneita asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä lähivuosien puuntoimitusten haasteiden ratkaisemisessa, Puukko sanoo.

Kuva: Rodeo