Valikko

Sääksjärven ranta-asemakaava turvaa loma-asumisen ja alueen virkistyskäytön

Metsähallitus ja Nurmijärven kunta loivat yhdessä Sääksjärven tonttilaisten kanssa ranta-asemakaavan, joka vahvistaa loma-asumisen jatkumisen ja lisää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Nurmijärven Sääksjärvi on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Maakuntakaavat ovat yleispiirteisiä suunnitelmia maakuntien alueilla sijaitsevien maiden käytöstä, ja Metsähallituksen yhtenä tehtävänä on edistää näiden kaavojen toteuttamista.

Sääksjärven rannalla on Metsähallituksen omistama loma-asuntoalue, jolla on noin 20 vuokratonttia. Tonttien vuokra-ajat päättyvät vuonna 2020. Jotta loma-asuminen voisi jatkua, alueelle oli tehtävä ranta-asemakaava. Samalla suurempi osa alueesta oli osoitettava yleiseen virkistyskäyttöön.

– Tilanne oli aika hankala, koska jouduimme lähtemään siitä, että tontteja pienennetään, Metsähallituksen kaavainsinööri Jani Viisanen kertoo.

– Järjestimme vuokralaisille tilaisuuden, jossa kerroimme eri vaihtoehdoista. Melko pian ihmiset huomasivat, että yhteisenä tavoitteenamme on turvata olemassa olevien lomarakennuspaikkojen säilyminen, Viisanen jatkaa.

Hyvät pohjatyöt auttoivat

Kaavatyön päätöstilaisuudessa Nurmijärven kunnan yleiskaavapäällikkö Anita Pihala kertoi, että vuosi sitten järjestetty maastokäynti jäi hänen mieleensä erityisen myönteisenä kokemuksena. Kaavaluonnoksen mukaiset uudet tonttirajat oli merkitty maastoon, ja kunkin vuokraajan kanssa käytiin läpi, mitä tonttien pienentäminen käytännössä tarkoitti. Tonttien rajoja myös tarkistettiin vuokralaisten toiveiden mukaan.

– Maastokäynti avasi vuokralaisille hyvin sen, ettei tonttien pieneneminen aiheutakaan suuria muutoksia loma-asuntojen käyttöön. Maastokäynnin tunnelma oli leppoisa, Pihala kertoo.

Pihalan mukaan kaavan pohjustaminen ja sen toteutusvaihtoehtojen miettiminen etukäteen edesauttoivat hyvän lopputuloksen syntymistä.

Kaava tuli voimaan viime keväänä reilun vuoden työn jälkeen. Uudistettujen tonttien väliin jää nyt mukavia polkuja, uimaranta ja venevalkama.

– Metsähallitus ei kuitenkaan toteuta näiden virkistysalueiden rakenteita. Sen sijaan Nurmijärven kunta saattaa olla alueista kiinnostunut. Keskustelut kunnan ja Metsähallituksen välillä jatkuvat, Viisanen kertoo.

Vuokralaisesta omistajaksi

Ensimmäiset mökit rakennettiin Sääksjärven rantaan jo 1940-luvulla. Sen jälkeen tontteja on jaettu ja uusia mökkejä rakennettu. Ajoittain mökkiläiset ovat kyselleet mahdollisuutta ostaa tontit omiksi, mutta tämä tuli mahdolliseksi vasta ranta-asemakaavatyön yhteydessä.

– Loppujen lopuksi juuri mikään ei muutu, sanoo pitkäaikainen vuokralainen Juhani Vakkuri.

– Paitsi epävarmuus, jatkaa Vakkurin mökkinaapuri Jommi Öynap viitaten nauraen vuokralaisten pitkäaikaiseen haluun ostaa tontit omiksi.

Jommi ja Sirpa Öynapin ei tarvinnut kahta kertaa miettiä, ostavatko he tonttinsa vai eivät. Sirpan isä on rakentanut mökin alueelle ensimmäisten joukossa, ja Sirpa on viettänyt lapsuutensa Sääksin rannalla.

– Vuokralaisten on mahdollista ostaa tonttinsa myös vuonna 2020, jolloin nykyiset vuokrasopimukset päättyvät – tai milloin tahansa siinä välilläkin. Vuokrasopimus on myös mahdollista uusia, Viisanen kertoo.

Jokainen tontti on omanlaisensa. Tontin hintaan vaikuttavat mahdollinen ranta ja sen muoto, tontin maaperä ja puusto sekä tontin avautumissuunta.

– Myyntineuvottelijoillamme on hyvät tiedot tonttien hinnoista. Heillä on käytössään myös Maanmittauslaitoksen kauppatilastot, joita käytämme apuna hinnoittelussa, Viisanen kertoo.

– Sääksin kohteella käytimme myös ulkopuolista arvioijaa hinnan määrityksen tukena, Viisanen lisää.