Valikko

kartta_kuvapisthiekka.jpg
> Pistohiekalle on laadittu matkailuliiketoiminnan ja puurakentamisen konseptisuunnitelma, joka sisältää eritasoisia majoitusvaihtoehtoja sekä ravintola- ja kokoustiloja.

Saimaan Pistohiekasta korkeatasoinen matkailukohde

Saimaalla sijaitseva Pistohiekka on tunnettu upeasta hiekkarannastaan. Nyt Puumalan kunta ja Metsähallitus kehittävät alueesta monipuolista matkailukohdetta, jonne on suunnitteilla ravintola, kokoustiloja ja eritasoisia majoituskohteita.

Pistohiekka ja Lietveden rantatie lukeutuvat Suomen kuvatuimpiin maisemiin. Ne ovat myös Saimaa Geopark -kohteita. Lietvesi on tyypillistä Salpausselkien pohjoispuolista Saimaata: kalliosaarten pirstoma vesistöalue muodostaa labyrintin, jota halkovat jääkaudesta muistuttavat harjujaksot.

– Pistohiekan alueella on kaksi hienoa hiekkarantaa ja rantaviivaa satoja metrejä, Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden kertoo. Pistohiekalla on leiriydytty ja tanssittu vuosikymmeniä, ja nyt sille rakennetaan uutta tulevaisuutta maanomistajien yhteistyönä. Suunnitelmat pohjautuvat alueen luontoon sekä hyvinvointia ja yksilöllistä matkailua tukeviin palveluihin.

Pistohiekalle on laadittu asemakaava, joka kattaa koko 39 hehtaarin laajuisen alueen. Kaavan mukaan alueelle voidaan rakentaa majoituspaikkoja, ravintola- ja kokoustiloja sekä muita matkailua tukevia rakennuksia. Suurin osa alueesta ja rakennusoikeudesta sijaitsee kunnan omistamalla maalla.

Pistohiekalle on laadittu matkailuliiketoiminnan ja puurakentamisen konseptisuunnitelma, joka sisältää eritasoisia majoitusvaihtoehtoja. Alueelle suunnitellut Satamahotelli, Glampingyksiköt ja Metsä-chalet palvelevat erilaisia asiakasryhmiä, mutta yöpymisen halutaan olevan elämys kaikissa tarjolla olevissa majoitusvaihtoehdoissa.

– Puurakentaminen on tärkeä osa kestävyyttä ja vastuullisuutta korostavassa matkailussa. Se kunnioittaa luontoa, maisemaa ja alueen perinteitä, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen sanoo.

Pistohiekan matkailurakentamisessa halutaan hyödyntää lähipuuta ja puurakentamisen osaamista. Parhaillaan alueelle etsitään sijoittajia ja operaattoreita.

– Haussa on ennen kaikkea hyvinvointimatkailualan toimijoita, jotka pystyvät hyödyntämään ja kunnioittamaan alueen ainutlaatuisia luontoarvoja ja kulttuuriperintöä, Hilden kertoo. Alkukesästä valmistunutta konseptisuunnitelmaa on jo ehditty esitellä muutamalle toimijalle – ja työ jatkuu.

– Teemoituksen ja järkevän vaiheistuksen ansiosta yrittäjät pääsevät aloittamaan jatkosuunnittelun ja alueen toteutuksen sopivan kokoisina paloina, Hilden lisää.