Valikko

IMG_4044.jpg
> Raaka-aine tulee noin 100 kilometrin säteeltä.

Kuhmo Oy uskoo kysynnän kasvuun

Seutukunnan työllistäjä

Kuhmo Oy on paikallinen saha, joka jalostaa sahatavaraa sekä kotimaahan että vientiin. Uusiutuvista luonnonvaroista valmistetuille tuotteille on kasvavaa kysyntää.

IMG_4043.jpg
> Tukkien lajittelussa hyödynnetään uusinta tekniikkaa.

Kuhmo Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Kuhmon keskustan tuntumassa. Saha on perustettu vuonna 1955 ja sahaustoiminta aloitettiin vuonna 1959. Tällä hetkellä sahalla työskentelee 140 henkilöä.

Kuhmo Oy:n tuotevalikoima on laaja. Yritys valmistaa lähes kaikkia sahateollisuuden tuotteita vakiomitoista räätälöityihin tuotteisiin.

– Tuotteitamme käytetään esimerkiksi rakentamisessa, huonekaluissa ja pakkausteollisuudessa, kertoo Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha.

Yritys tuottaa yli 400 000 m3 sahatavaraa vuosittain, ja vuoden 2017 liikevaihto oli yli 90 miljoonaa euroa. Tuotannosta noin kaksi kolmasosaa menee vientiin.

– Tuotteitamme viedään noin 30:een eri maahan. Varsinkin Kiinan ja Japanin osuus on kasvanut viime vuosina, mutta vientiä on myös Euroopan unionin alueelle, Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan.

IMG_4060.jpg> Kuhmo Oy:n tuotannosta kaksi kolmasosaa menee vientiin.

Käytössä uusinta tekniikkaa

Kuhmo Oy hyödyntää paikallisia raaka-aineita. Kainuun metsät ovat mäntyvaltaisia, ja männyn osuus tuotannosta on noin 80 prosenttia.

Sahalla on kaksi sahalinjaa, joista päälinjalla sahataan perinteistä yli 15 senttimetrin läpimittaista tukkia. Sen rinnalle avattiin vuonna 2003 pienpuulinja, jossa tukin latvaläpimitta voi olla 8–20 senttiä.

– Käytämme uusinta tekniikkaa, jonka avulla voimme hyödyntää jokaisen rungon parhaalla mahdollisella tavalla, Ruha kertoo. Pihalla on puutavara-autoja odottamassa lastin purkamista, jonka jälkeen tukit lajitellaan koon ja laadun mukaan oikeisiin lokeroihin ja siitä eteenpäin jalostettavaksi. Kierros sahalla osoittaa, että toiminta on tehokasta.

Lopputuotteiden mukaan lajitellut tukit sahataan pyörösahaustekniikalla. Sahatavaran laatulajittelu tehdään kahdessa vaiheessa nelivärikameratekniikalla, ja käytössä on myös 3D-skannaus ja optimointi.

Sivutuotteista uusiutuvaa energiaa

IMG_4047.jpg
> – Puutuotteet sitovat hiiltä pitkäksi aikaa, ja niillä on hyvä maine, Tommi Ruha kertoo.
Myös sahauksen sivutuotteet hyödynnetään tarkasti. Merkittävä osa sivutuotteista käytetään saha-alueella sijaitsevan Kuhmon Lämpö Oy:n yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Sahan sivutuotteista tuotettua uusiutuvaa energiaa hyödynnetään muun muassa Kuhmon sahan ja teollisuusalueen sekä kaupungin keskustan lämmityksessä jaenergian tuotannossa.

Kuhmo Oy on investoinut tuotantoon vuodesta 1988 yli 100 miljoonaa euroa. Vuosien 2017–2018 investoinnit ovat noin viisi miljoonaa euroa.

Viimeisimpiin investointeihin kuuluvat muun muassa röntgenlaitteet, jotka on otettu käyttöön tukkilajittelussa, sekä uuden suurtehokuivaamon rakentaminen.

– Raaka-aineen saatavuus ja siihen liittyvä toiminnan ennustettavuus ovat meille erittäin tärkeitä tekijöitä investointipäätöksiä mietittäessä. Metsähallitus on meille merkittävä raaka-aineen toimittaja, ja olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään.

Puutuotteilla hyvä maine

"Uusimman
tekniikan ansiosta
voimme hyödyntää
jokaisen rungon
parhaalla mahdollisella
tavalla."

Kuhmo Oy on paikkakunnan suurin yksityinen yritys ja työllistäjä. Yrityksen toiminnalla on iso merkitys koko seutukunnalle. Sahaustoiminnan lisäksi Kuhmo Oy:n puunhankinta työllistää sekä metsäkoneen että puutavara-autojen kuljettajia. Sahalla tarvitaan myös ulkopuolista työvoimaa muun muassa konetöissä sekä loppu- ja sivutuotteiden kuljetuksessa.

– Olemme laskeneet, että Kuhmo Oy:n toiminta työllistää suoraan noin 430 henkilöä. Jos otetaan huomioon myös välilliset vaikutukset, nousee kokonaisvaikutus työllisyyteen huomattavasti isommaksi, Ruha arvioi.

Ruhan mukaan sahan tulevaisuus näyttää hyvältä. Uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden käyttö kasvaa globaalisti, ja puutuotteilla on hyvä maine.

TEKSTI JA KUVAT SARI HILTUNEN