Valikko

Sidosryhmät arvostavat Metsähallitusta

METSÄHALLITUKSELLA on hyvä maine, ilmenee joulukuussa tehdystä sidosryhmätutkimuksesta. Sidosryhmät pitävät yhteistyötä Metsähallituksen kanssa itselleen erittäin hyödyllisenä. Tulosten mukaan Metsähallitus on onnistunut tehtävissään hyvin, vastuullisuutemme arvioidaan erinomaiseksi ja osaamisemme katsotaan olevan kunnossa.

Sitä vastoin joustavuudessa sekä muutos- ja kehityskyvyssä on toivomisen varaa. Tehtävämme ja roolimme eivät myöskään näyttäydy kumppaneille riittävän selkeästi. Metsätalouden arvostelua oli aiempaa enemmän, mikä lienee osaksi johtunut tutkimusaikana ilmoitetusta metsurien lomautuksesta. Myös liiallista suojelua kritisoitiin.

Tuloksissa ei ole merkittäviä eroja edelliseen, vuonna 2015 tehtyyn tutkimukseen.

Eri ryhmien suhtautuminen Metsähallitukseen oli samansuuntaista kansalaisjärjestöjä ja matkailualaa lukuun ottamatta. Tosin järjestöissäkin kritiikin kohteet vaihtelivat luonnonsuojelu- ja eräalan järjestöjen välillä. Matkailuala poikkesi puolestaan monin paikoin järjestöjen näkemyksistä.

Kaikki muut sidosryhmät matkailua lukuun ottamatta pitävät Metsähallituksen selvästi tärkeimpänä tehtävänä valtion luonnon varojen hoitamista. Matkailutoimijoiden mielestä ylivoimaisesti tärkein tehtävä on Metsähallituksen liiketoiminnan, palvelujen ja luonnonsuojelun tasapainottaminen.

Tutkimukseen vastasi vajaa 200 henkilöä, jotka edustivat sidosryhmien laajaa joukkoa kunnanjohtajista ulkoilujärjestöihin ja suurasiakkaista tutkimuslaitoksiin. Vastanneista kolme neljäsosaa arvioi suhteensa Metsähallitukseen vähintään melko tiiviiksi. Tutkimuksen teki viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy.