Valikko

Suunvuoro eräyrittäjille

Eräyrittäjät tekisivät mielellään läheisempää yhteistyötä Metsähallituksen kanssa, selviää yrittäjille tehdyistä kyselystä ja haastatteluista. Palautteen avulla Metsähallitus kehittää metsästyksen ja kalastuksen lupakohteitaan.

"Jos vuokraisi Metsähallitukselta kalastusoikeuden järveen tai jokipaikkaan? Asiakkaani kun arvostavat kalastuskohteita, joissa on erämaan tuntua. Tai jos saisin yritykselleni taattua kanalintulupia valtion maille, se voisi tuoda puhtia yritystoimintaan."

08020093_Markku_Pirttimaa_ok2.jpg

Tällaisia ajatuksia nousi esiin Metsähallituksen tekemässä kartoituksessa, jonka avulla haluttiin selvittää, miten Metsähallitus voisi tukea eräyrittäjyyttä valtion maiden metsästys- ja kalastusjärjestelyissä.

– Kesän ja syksyn aikana tehdyssä selvityksessä pyydettiin yrityksiä kertomaan myös heidän asiakkaidensa kokemuksista ja eräpalveluihin kohdistuvista odotuksista. Tietoja saatiin yhteensä 23:lta eri yrittäjältä, kertoo Metsähallituksen erätalouskäytön kehittämishankkeen suunnittelija Juha Siekkinen.

Palautteen avulla pyritään myös selvittämään, millaisia lakimuutoksia yrittäjien toiveiden huomioon ottaminen vaatisi. Työn taustana on maa- ja metsätalousministeriön sekä Metsähallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2017.

Kalaan virtaavien vetten äärelle

Eräyrittäjille oli olennaisinta, että yhteistyö Metsähallituksen kanssa on mahdollisimman ennustettavaa. Kala- ja riistaresurssien on oltava sellaiset, että asiakkaita voidaan viedä erälle. Kalastusyrittäjiä kiinnosti kalastusoikeuden vuokraaminen jollekin tietylle vesialueelle, kuten järvelle tai lammelle.

Erityisesti kalastusoikeus virtavedelle houkutti useita yrityksiä. Monen kalastusyrittäjän asiakkaat vaativat luontaisia tai luontaisenkaltaisia kalakantoja. Yrittäjät puolestaan korostivat, että varma saalis on yritystoiminnan kannalta erittäin tärkeää.

Kova kysyntä kanalinnuille

Metsästysyrittäjille kanalintulupien nykyistä varmempi saanti olisi tärkeää. Yli puolet yrityksistä haluaisi viedä asiakkaansa kaikista mahdollisista jahtimuodoista ensisijaisesti kanalintujahtiin. Näiden yritysten osuus oli suuri etenkin Kainuussa ja Lapissa. Yrittäjät arvostivat myös hirvijahdin mahdollisuutta valtion alueilla.

Kanalintumetsästyksessä eräyrittäjiä palvelisi parhaiten mahdollisuus saada rajoitettu kausilupa metsästykseen tai metsästysalue kanalintuja varten. Nykyinen lainsäädäntö ei salli kiintiöiden tai etuosto-oikeuksien antamista yrityksille. Hirvijahtiin erikoistuneita yrittäjiä kiinnosti esimerkiksi oman metsästysalueen saaminen vuokralle.

Yrittämisen mahdollisuuksia syrjäseuduille

Monipuolisemmista yritysmahdollisuuksista hyötyisivät niin eräyrittäjät kuin paikallistalouskin.

– Eräyrittäjille hyöty näkyy mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa, jos heillä on mahdollisuus viedä asiakkaitaan valtion alueille nauttimaan eränkäynnin mahdollisuuksista. He voivat samalla tarjota muitakin elämyksiä luonnossa, Siekkinen kertoo.

– Alan yrittäjät ovat tyypillisesti pienyrittäjiä etäällä kasvukeskuksista. Paikkakuntien aluetalous hyötyisi siitä, että Metsähallituksen hallinnoimien alueiden kala- ja riistavaroja voitaisiin käyttää myös yrittäjävetoisella tavalla nykyistä monipuolisemmin ja laajemmin.

TEKSTI ILKKA NUMMINENKUVA MARKKU PIRTTIMAA