Valikko

Toimintatapaohjeesta suunnannäyttäjä

Yritysten eettiseen ja vastuulliseen toimintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Metsähallituksessa on viime syksystä lähtien työstetty vastuullisuusohjelman osana eettisen toiminnan toimintatapaohjetta. Muissa julkishallinnon organisaatioissa ne ovat vielä harvinaisia.

Voinko osallistua kumppanimme järjestämään tilaisuuteen? Milloin jäävään itseni? Miten otan rekrytoinnissa huomioon yhdenvertaisuuden? Näihin kysymyksiin on varmasti moni työssään törmännyt. Metsähallituksessa vastauksia kysymyksiin antaa maaliskuussa ilmestynyt toimintatapaohje.

– Toimintatapaohje eli Code of Conduct on yksi yritysvastuun kulmakivistä. Se rakentuu arvojemme ympärille ja ohjaa eettistä sekä vastuullista tapaamme toimia, kertoo prosessia vetänyt Metsähallituksen lakiasioiden johtaja Susanna Oikarinen.

Ohje on herättänyt paljon positiivista kiinnostusta Metsähallituksen sisällä. Sitä työstettiin Metsähallituksessa Lakiasiatyksikön vetämänä, ja sisältöä ohjeeseen tuottivat niin eri vastuualueiden ja konsernitoimintojen asiantuntijat kuin alueelliset johtoryhmätkin aktiivisella panoksellaan. Työtä sparrasi KPMG.

– Metsähallituslaiset ovat asiaan sitoutuneita ja aktiivisia. Asioista käytävä keskustelu on jatkuvaa, innovoivaa ja rakentavasti kriittistä, kertoo KPMG:n neuvontapalveluiden partneri Tomas Otterström.

Vastuullisuutta johdetaan suunnitelmallisesti

Erityisesti julkishallinnon organisaatioissa toimintatapaohje on ainakin toistaiseksi enemmän poikkeus kuin sääntö.

"Toimintatapaohje
on avaus myös
uudenlaiselle
keskustelukulttuurille."

– Voidaan sanoa, että monessa mielessä Metsähallitus näyttää toiminnallaan suuntaa muille julkishallinnon toimijoille. Metsähallituksessa vastuullisuutta johdetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, sanoo Otterström.

Metsähallituksessa nähdään myös, että toimintatapaohje on avaus uudenlaiselle keskustelukulttuurille.

– Uskomme, että yritykset ja organisaatiot tulevat ottamaan yhä enemmän osaa myös eettiseen keskusteluun. Ohje tukee meitä myös tässä, Oikarinen jatkaa.

Ohjeen noudattaminen jokaisen tehtävä

Toimintatapaohje läpileikkaa Metsähallituksen toiminnan aina hankinnoista työilmapiiriin ja ympäristöasioihin. Ohjeen noudattamista odotetaan myös Metsähallituksen kumppaneilta.

– Toimintatapaohjeessa kerrotaan esimerkiksi vastuullisen hankinnan periaatteista. Tavoitteemme on, että jokainen metsähallituslainen kokee ohjeen omakseen ja että se jalkautuu toimintatavoiksi ja haluksi toimia oikein. Vastuu ohjeiden noudattamisesta on kaikilla, tarkentaa Oikarinen.

Metsähallituksessa halutaan lisätä keskustelukulttuuria eettisistä teemoista sekä tietää oman toiminnan vaikutuksista, jotta mahdolliset puutteet voidaan korjata. Tätä varten Metsähallituksen nettisivulle on avattu ilmoituskanava, johon voi nimettömänä jättää ilmoituksen epäilystä ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

– Olemme tulleet pitkän matkan lakien noudattamisesta kohti parhaiden käytäntöjen luomista. Emme kuitenkaan ole valmiita, vaan tämä on jatkuvasti kehitettävä prosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa uudistunut vaatimuksenmukainen toimintatapa. Eettinen toiminta on meitä Metsähallituksessa yhdistävä tekijä, ja sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa, uskoo Oikarinen.

Samaa mieltä on Otterström.

– Sidosryhmät kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten liiketoimintaetiikkaan ja yritysvastuuseen. Tämä koskee viranomaisten ja median lisäksi asiakkaita, sijoittajia ja kuluttajia, joilla kaikilla on menetettävää, jos yrityksen toiminta ei ole vastuullista.

TEKSTI HANNA KELOLA-MÄKELÄINEN


Tutustu Metsähallituksen toimintatapaohjeeseen osoitteessa
www.metsa.fi/metsahallituksen-toimintatapaohje