Valikko

Uuden yhtiön nimeksi Metsähallitus Metsätalous Oy

Valtion metsiä hoidetaan jatkossa Metsähallitus Metsätalous Oy -nimisessä yhtiössä. Yhtiö aloitti toimintansa huhtikuun puolivälissä, kun uusi metsähallituslaki astui voimaan.

– Metsähallitus Metsätalous Oy hoitaa valtion metsiä monikäytön periaatteiden mukaisesti sekä korjaa ja myy puuta, va. toimitusjohtaja Jussi Kumpula kertoo.

Lain mukaisesti liiketoiminnassa otetaan myös huomioon yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, työllisyyden edistäminen sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset.

Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirrettiin valtion kokonaan omistamaan metsätalousosakeyhtiöön, ja metsätalouden henkilöstö siirtyi yhtiön palvelukseen.

– Muutos on lähinnä juridinen, käytännön toimintaan sillä ei ole juurikaan vaikutusta. Tavallinen kansalainen ei muutosta huomaa, Kumpula vakuuttaa.

Yhtiöittäminen ei vaikuta myöskään hakkuumääriin. Puunkorjuun määrät määritellään alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa ympäristö huomioon ottaen kuten tähänkin asti.

Lisätietoa Metsähallitus Metsätalous Oy:n toiminnasta va. toimitusjohtaja Jussi Kumpulan blogista: http://www.metsa.fi/toimitusjohtajan-blogi