Valikko

0227-xwzx6FS2-vastavalo-701994_metsa.jpg
> Liito-orava pesii usein puun koloissa. Mieleinen koti on etenkin vanha ja jykevä haapa, jonka lehdet ja norkot maistuvat sille hyvin.

Aika kääriä hihat liito-oravan suojelemiseksi

Liito-oravan suojelussa puhaltavat uudet tuulet: ensimmäistä kertaa lajin eteen tekevät yhdessä töitä viranomaiset, kaupungit, metsätalous ja luonnonsuojelu. Liito-orava-LIFE on iso hanke, joka sijoittuu Suomeen ja Viroon.

Liito-oravan tila Suomessa ja Virossa – lajin levinneisyysalueen länsireunassa – on kurja. Vuosiseurannoissa liito-oravan on Suomessa havaittu keskimääräisesti taantuneen, ja lajin tila on arvioitu epäsuotuisaksi. Liito-oravakanta on erityisen huono Virossa.

Laji taantuu, koska sopivia elinympäeristöjä, kuten kuusivaltaisia sekametsiä, on pesä- ja ruokailupaikoiksi yhä vähemmän. Kannan taantuminen kielii siitä, että nykyiset toimenpiteet lajin huomioimiseksi eivät ole riittäneet.

Uutta puhtia suojelutyöhön tuo Liitoorava- LIFE-hanke. Hankkeessa kaavoitukseen ja metsätalouteen kerätään koottua tietoa ja ideoita, jotta liito-orava voidaan ottaa maankäytössä paremmin huomioon.

Joukkoälyä – kyllä kiitos

Liito-orava-LIFE on hankkeena ennennäkemätön: mukana on paljon toimijoita, jotka yhdessä työskentelevät liito-oravan hyväksi. Suomessa mukana ovat Metsähallituksen lisäksi Suomen Metsäkeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Luonnonvarakeskus, osa Suomen ELY-keskuksista, Kuopion luonnontieteellinen museo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus sekä Espoon, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit.

Metsähallituksen Luontopalvelut koordinoi hanketta, ja hankkeessa on mukana myös Metsähallitus Metsätalous Oy.

– Mukana on maankäytön keskeisiä toimijoita. Se tarkoittaa mahtavia yhteistyömahdollisuuksia, koska yhteyksiä ja suunnitelmia on luotu jo hakemusvaiheessa. Näin monen toimijan kanssa voisikin jo puhua joukkoälystä, projektipäällikkö Eija Hurme Metsähallituksesta summaa.

Talousmetsissä kumppanit tekevät yhdessä kohdesuunnitelmia. Tavoitteena on löytää suunnittelulla mahdollisimman hyvin liito-oravaa turvaavia tapoja toimia.

Uusi tieto auttaa liito-oravaa ja ihmistä

Hankkeen tärkein tavoite on luoda tapoja, joilla liito-oravan olemassaolosta tiedetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankekumppanit kokoavat toimiviksi havaittuja käytäntöjä yhteen ja suunnittelevat esimerkkejä, miten laji otetaan hyvin huomioon maankäytön arkisuunnittelussa.

Kova tarve on etenkin liito-oravan paikkatiedon parantamiselle. Usein liito-orava havaitaan yllättäen, esimerkiksi kesken metsätaloustöiden. Työt keskeytyvät lisäselvitysten vuoksi, mihin kuluu aikaa ja rahaa. Arvio lajin esiintymisestä myös suunnittelukohteen lähiympäristössä on usein tarpeellinen tieto.

Suunnittelun helpottamiseksi rakennetaan liito-oravatietokanta, josta voi helposti tarkastella liito-oravan esiintymistä tietyllä kohteella. Lisäksi hankkeessa tehdään arviot sekä liito-oravalle todennäköisesti sopivista ympäristöistä että niiden välisistä kulkuyhteyksistä. Elinympäristöverkoston arviotuloksia voi käyttää hyväksi metsätaloudessa ja alueellisessa kaavoituksessa.

TEKSTI ILKKA NUMMINEN • KUVA Rainer Carpelan/Vastavalo.fi

life.pngnatura2000.png Liito-oravaLIFE4x-100.png

LIITO-ORAVA-LIFE

• Hanke alkoi syksyllä 2018 ja kestää hieman yli kuusi vuotta.
• Mukana 19 eri organisaatiota Suomesta ja Virosta.
• Budjetti 8,9 miljoonaa euroa. Valtaosa rahoituksesta tulee EU:lta.
• Hankkeessa 27 Natura 2000 -kohdetta, joista 15 Suomessa.
• Talousmetsäkohteita on Suomessa 40, joista neljäsosa valtion mailla.
• Taajamakohteita kaupungeissa yhteensä 22.
• Lisää hankkeesta osoitteessa www.metsa.fi/liito-orava-life