Valikko

Entistä selkeämpi kokonaisuus

Metsähallituksen raameja ja rakenteita koskeva työ alkaa olla loppusuoralla. – Hyvää työtä valtion mailla ja vesillä on tehty aina. Nyt kun toiminnan puitteet ovat selvillä, on laadukkaan työn jatkamiselle ja kehittämiselle entistä paremmat edellytykset, pääjohtaja Pentti Hyttinen sanoo.

h1.jpg

Viime syksynä saatujen omistajan linjausten lisäksi Metsähallituksessa on viilattu toimintastrategiaa, ja talon työjärjestys on nyt saatu valmiiksi.

– Metsähallitusta johdetaan entistä selkeämmin yhtenä kokonaisuutena, kuten yksi strateginen linjauksemme kuuluu. Kaikilla on yllään Metsähallitus-pelipaita, Hyttinen kuvailee. Yhdessä tekeminen korostuu pääjohtajan puheessa, ja yhteistyön avulla hän uskoo saavutettavan vielä nykyistäkin parempia tuloksia.

– Otetaan esimerkiksi linjaus olla vastuullisen toiminnan suunnannäyttäjä ja tavoite pysäyttää maillamme monimuotoisuuden väheneminen: Toki Metsähallitus koetaan tälläkin hetkellä hyvin vastuulliseksi ja mo nimuotoisuustyötämme arvostetaan.

Uskon kuitenkin, että henkilöstömme erinomaista osaamista ei ole vielä täysin hyödynnetty. Meiltä on lupa odottaa vieläkin parempaa, kun onnistumme yhtenäistämään toimintaamme, Hyttinen pohtii.

– Metsähallituksessa on monenlaista osaamista, minkä ansiosta kykenemme tekemään tuloksellista työtä luonnon ja yhteiskunnan hyväksi.

Strategiasta pohja yhteistyölle

Strategiaa on työstetty ja viety arkeen koko henkilöstön voimin: ensin koko talolle suunnatulla kyselyllä ja sen jälkeen viidellä eri paikkakunnalla järjestetyissä ”Strategia osaksi arkea” -työpajoissa.

Työpajoissa on pohdittu arvoja, Metsähallituksen tapaa toimia sekä metsähallituslaisten ja muiden käsityksiä työstämme ja sen tuloksista.

Strategiaa työstettäessä henkilöstö mietti paljon biotaloutta. Mitä näkymiä biomateriaalit tuovat Metsähallitukselle? Mitä on edelläkävijyys luonnon virkistyskäytössä?

"Meiltä on lupa odottaa vieläkin parempaa, kun onnistumme yhtenäistämään toimintaamme."

– Ilahduin siitä innokkuudesta ja avoimuudesta, joka osallistujista välittyi. Sain paljon hyviä ajatuksia ja näkökulmia, joita voidaan hyödyntää Metsähallituksen kehittämisessä, työpajoihin osallistunut pääjohtaja pohtii.

Johtajisto ja henkilöstön edustajat kokoavat työpajojen tulokset yhteen maaliskuun lopussa.

Metsähallitus vahvistuu alueilla

Maakunnissa Metsähallituksen asemaa alueellisten asioiden hoidossa ja päätöksenteossa vahvistetaan.

– Tämäkin lähtee strategiasta: Lisäämme maakuntien elinvoimaa. Py rimme toimimaan yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on, että sidosryhmät saavat helpommin tietoa siitä, mitä kaikkea Metsähallitukselta voi odottaa ja minkälaisia mahdollisuuksia valtion maat ja vedet voivat maakunnille tarjota.

– Perustamme Metsähallitukseen alueelliset johtoryhmät maakunnallisten asioidemme valmisteluelimiksi. Tämä on tärkeää, jotta kannanottomme esimerkiksi lausunnoissa olisivat mahdollisimman synergisiä ja jotta alueelliset näkökulmat otettaisiin niissä riittävästi huomioon.

TEKSTI JUHA MÄKINEN JA KUVA KAISA SIRÉN

Muutosten vuonna kelpo tulos

METSÄHALLITUKSEN väki venyi kelpo suoritukseen monien muutosten vuonna 2016. Konsernin liikevaihto koko vuoden osalta oli 333 miljoonaa euroa eli hyvin lä- hellä edellisen vuoden liikevaihtoa, joka oli 337 miljoonaa euroa.

– Saavutus osoittaa, että henkilöstön toiminta jatkui määrätietoisena ja erinomaisen tuloksekkaana, vaikka metsähallituslainmuutos toikin mukanaan paljon uuteen rakenteeseen siirtymiseen liittyvää lisätyötä, pääjohtaja Pentti Hyttinen kiittelee.

Ilman kertaluonteisia kuluja oikaistu vuositulos oli 107 miljoonaa, joka on nelisen miljoonaa yli budjettitavoitteen. Lakimuutoksesta aiheutuneet lisäeläkemaksut ja muut kertaerät kuitenkin pudottivat tuloksen 94 miljoonaan euroon.

Vanhan lain voimassaoloajalta eli 1.1.– 15.4.2016 Metsähallitus tuloutti valtion kassaan 10 miljoonaa euroa. Loppuvuodelta liikelaitoksen hallitus esittää valtiolle 86 miljoonan euron tuloutusta. Lisäksi Metsätalous Oy maksaa liikevoitostaan veroa valtiolle. Metsähallituksen liiketoiminta tuottaa myös paljon muuta kuin euroja valtiolle. Niin sanottuihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin, kuten talousmetsien virkistyskäyttöön, monimuotoisuuteen ja porotalouteen, satsataan monin tavoin.

– Velvoitteista aiheutuu lisäkuluja, ja osa puunmyyntituloista jää saamatta. Ilman niitä liiketulos olisi ollut arviolta 56 miljoonaa euroa suurempi, mutta se voidaan toisaalta katsoa saadun yhteiskunnallisen hyödyn arvoksi, toteaa Hyttinen korostaen velvoitteiden tärkeää merkitystä.

Lakimuutoksella ei ollut vaikutuksia Metsähallituksen yhteiskunnallisiin velvoitteisiin.


Metsähallituksen strategian kiteytys:
• Olemme monipuolisen biotalouden edelläkävijä.

Strategian linjaukset:
• Takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton yli sukupolvien.
• Lisäämme maakuntien elinvoimaa.
• Olemme vastuullisen toiminnan suunnannäyttäjä ja pysäytämme
monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla.
• Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet.Tapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin