Valikko

Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma tukee monipuolista biotaloutta

Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma on Metsähallituksen strategisen tason suunnitelma, jossa yhdessä sidosryhmien kanssa linjataan valtion maiden ja vesien kestävää käyttöä seuraavan viiden vuoden ajan siten, että se hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Suunnitelmassa keskeistä on kannattava metsätalous, jolla turvataan pitkän ajan tuottomahdollisuudet ja tuetaan biotalouden kehittämistä alueella. Hakkuusuunnite kasvaa hieman edellisestä suunnitelmasta. Lisäys näkyy erityisesti harvennushakkuina, joiden pinta-ala kasvaa. Päätehakkuiden pinta-ala sen sijaan hieman laskee.

Suunnitelmassa edistetään luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien säilymistä. Talouskäytössä olevista monikäyttömetsistä rajataan osa kohteista käsittelyn ulkopuolelle monimuotoisuuden ja virkistyskäytön turvaamiseksi.

Sinisen biotalouden kehittämistä tuetaan esimerkiksi meri- ja sisävesialueiden matkailun ja vesiviljelyn toimintaedellytysten parantamisella. Kestävät eräpalvelut, yritys- ja muu yhteistyö, luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä lasten ja nuorten metsä- ja luontosuhteen vahvistaminen ovat suunnitelmassa keskeisiä.

Suunnitelma vahvistetaan Metsähallituksen hallituksessa kesäkuun puolivälissä, ja se julkaistaan Metsähallituksen verkkosivulla heinäkuussa.

Lausunnoissa kehuja ja kritiikkiä

Noin 60 sidosryhmää osallistui aktiivisesti suunnitelman tekoon. Lausuntokierroksella suunnitelma sai paljon myönteistä palautetta. Sidosryhmät kiittivät osallistumismahdollisuudesta ja ympäristöasioiden huomioimisesta erityisesti puuntuotannossa. Erilaisten toiveiden yhteensovittaminen koettiin arvokkaaksi. Yhteiset tapaamiset loivat hyvää pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle. Lausunnoissa kritisoitiin suunnittelualueen laajuutta, jonka vuoksi suunnitelman katsottiin jäävän osin yleisluontoiseksi. Suunnitelmassa esitetty hakkuumäärä koettiin lausunnoissa joko liian suureksi tai pieneksi. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjä toimia arveltiin haasteellisiksi mitata. Seuraavana vuorossa on Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelu, joka käynnistyy tänä kesänä.

TEKSTI TUULIKKI HALLATapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin