Valikko

2018-11-01_Hyttinen-074.jpg
> – Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme, pääjohtaja Pentti Hyttinen painottaa.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia valtion mailta ja vesiltä

Metsähallituksen vuosi 2018 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti onnistunut. Metsätalouden kannattavuus koheni, ja matkailu- ja tuulivoimakohteiden kysyntä jatkui hyvänä.

Vuosi 2018 oli työntäyteinen ja samalla onnistunut, luonnehtii Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen viime vuotta arvioidessaan.

Metsähallituskonsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 366,4 miljoonaa euroa eli 38,4 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin tulos oli 124,8 miljoonaa euroa.

Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuoden 2018 tuloksesta 102,9 miljoonaa euroa. Lisäksi Metsähallitus Metsätalous Oy ja muut liiketoiminnot maksavat tuloksestaan veroa lähes 15 miljoonaa euroa.

– Taloustuloksemme on erinomainen. Taustalla on hyvä puumarkkinatilanne ja kulurakenteen hiominen. Kiinteistökehityksen tuulipuistohankkeet olivat myös hyvässä myötätuulessa.

Eräpalvelujen metsästys- ja kalastuslupamyynti kasvoi. Luontopalvelut täytti hyvin tavoitteensa, ja retkeilyrakenteiden korjausvelkaan saatiin lisärahoitusta.

– Onnistumisen arvoa lisää se, että kykenimme säilyttämään tuloskuntomme korkealla, vaikka myös sisäinen kehittämistyö vaati henkilöstöltä panostuksia, Hyttinen iloitsee.

Kaksi lupausta tulevaisuuteen

Metsähallituslain edellyttämät järjestäytymiset saatiin päätökseen ja Metsähallituksen strategia päivitettiin. Vastuullisuus kytkettiin entistä vahvemmin osaksi strategiaa.

– Haluamme katsoa pitkäjänteisesti yli sukupolvien arvioimalla toimintamme kokonaisvaikutuksia, pääjohtaja linjaa.

Strategia sisältää kaksi isoa vastuullisuuslupausta: Metsähallitus turvaa luonnon monimuotoisuuden ja toimii ilmastoviisaasti.

– Metsätalous Oy:n uusi ympäristöopas on erinomainen pohja monimuotoisuustyön edistämiseen, Hyttinen sanoo.

– Yhtä tärkeää on tiivis yhteistyö vastuualueiden kesken.

Vastuullisuustyön osana on käynnistymässä ilmasto-ohjelma, jossa tarkastellaan valtion maa- ja vesialueiden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

– Tietoa on paljon, mutta se on hajanaista. Tarvitsemme yhä luotettavampaa faktapohjaa, jolle ilmastoviisasta toimintaa voidaan rakentaa, Hyttinen korostaa.

Näkymät ovat lupaavat

Lähitulevaisuus näyttää valoisalta. Puulle on kysyntää, tuulivoiman käyttöönotto etenee, matkailubuumi jatkuu ja luonnon virkistysarvojen merkitys korostuu.

Metsähallituksen tämän vuoden tulostavoitetta nostettiin lähes 40 miljoonalla eurolla noin 149 miljoonaan euroon. Korotus perustuu Metsätalous Oy:n viime vuoden hyvään tulokseen, jonka perusteella osinkoja kertyy 20 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Lisäksi Metsätalous Oy:n maksamaa käyttöoikeusmaksua valtion mailla toimimisesta korotetaan 15 miljoonaa euroa.

– Tulostavoitteen korotus ei tarkoita hakkuumäärien lisäystä, vaan toimimme edelleen sidosryhmien kanssa laadittujen luonnonvarasuunnitelmien linjausten mukaisesti, Hyttinen painottaa.

Vaalivuosi voi vaikuttaa Metsähallituksen toimintaympäristöön. Uuden eduskunnan myötä valtion omistajaohjauslinjauksiin saattaa tulla muutoksia. Keskustelu EU:n maankäyttöä koskevasta LULUCF-asetuksen toimeenpanosta käynnistyy uudelleen EU-vaalien jälkeen.

Tulostavoitteen
korotus ei tarkoita
hakkuumäärien
lisäystä.

– Suomen kolmas puheenjohtajuuskausi osuu hyvään saumaan. Meillä on hyvä tilaisuus vaikuttaa siihen, miten metsiemme nielut otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa, sanoo Hyttinen.

Metsähallituksen perustamisesta tulee tänä vuonna 160 vuotta. Metsähallituksella on ollut tärkeä rooli monien yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemisessa. Valtion alueita on tarvittu esimerkiksi siirtoväen asuttamiseen. Hyttisen mukaan nykypäivän metsäkeskustelu osoittaa, että teemme edelleen kaikkia suomalaisia koskettavia asioita.

– Haasteet ovat sekä aineellisia että aineettomia. Miten tuotamme puhdasta energiaa? Miten korvaamme fossiilisia raaka-aineita biopohjaisilla? Miten hyödynnämme luonnon tuottamaa kokonaishyvinvointia ja tarjoamme entistä paremmin mahdollisuuksia fyysisen ja henkisen terveyden edistämiseen?

– Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Hyvä työyhteisö auttaa pitämään huolta ihmisistä ja luonnosta sekä kannustaa meitä yhä tuloksekkaampaan toimintaan, Hyttinen uskoo.

TEKSTI TUULIKKI HALLA • KUVA OLLI-PEKKA ORPO