Valikko

0918-ElyK60w1-vastavalo-669520.jpg
> Suomessa kalanviljely on tiukasti säädeltyä.

Lisää kalaa lautaselle

Suomalainen pitää kalasta. Kuitenkin vain kolmasosa lautaselle päätyvästä kalasta on peräisin kotimaan vesistä. Kotimaista kalantuotantoa pyritäänkin nyt lisäämään monin keinoin.

Pro Kala ry:n toukokuussa teettämän tutkimuksen mukaan 95 prosenttia suomalaisista syö kalaa, ja lähes kaikkien mielestä kala kuuluu olennaisena osana ruokapöytäämme.

– Suomalaiset syövät kalaa huomattavasti enemmän kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Kolme neljästä suomalaisesta haluaisi syödä kalaa jopa nykyistä enemmän, kertoo Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partanen .

Kala-alan puolestapuhujan Pro Kala ry:n tavoitteena on lisätä kalan kulutusta ja tietoa kaloista ravintona. Yhdistys edistää myös jäsentensä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Kalanviljelijät haluaisivat kasvattaa kalaa nykyistä enemmän. Kotimaisen kalan tuotanto ei ole kuitenkaan pysynyt kasvaneen kysynnän tahdissa, koska Suomessa kalanviljely on tiukasti säädeltyä.

– Ympäristöluvat rajoittavat perinteistä kalanviljelyä rannikkoalueilla. Kalankasvattajien on myös hankala suunnitella ja investoida toimintaansa, koska luvat ovat määräaikaisia eivätkä takaa toiminnan jatkuvuutta, Partanen toteaa.

Ympäristöongelman ratkaisemiseksi kalanviljelyyn pyritään löytämään uusia menetelmiä. Niin sanotussa kiertovesiviljelyssä kasvatus on siirretty maalle altaisiin, joissa vettä kierrätetään. Partasen mukaan menetelmää ei ole kuitenkaan vielä saatu kannattavaksi. Yhtenä vaihtoehtona on kalanviljely avomerellä. Tämänkin tekniikan soveltaminen Itämeren olosuhteisiin on vielä kehitteillä.

– Luonnonkaloja syövät hylkeet ja merimetsot verottavat rannikkokalastuksen saaliita, mikä heikentää kalastuksen kannattavuutta. Alalle on vain vähän uusia tulijoita. Tilanne on huolestuttava.

Uusia tuulia

Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset käynnistivät huhtikuussa viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joilla pyritään ratkomaan kalatalouden ongelmia ja uudistamaan toimialaa. Ohjelmia tukee Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Innovaatio-ohjelmissa kehitetään kotimaisesta kalasta uusia korkean lisäarvon tuotteita, kehitetään vesiviljelyä, parannetaan kalatuotteiden asemaa markkinoilla ja vauhditetaan vientiä. Ympäristöohjelmassa pyritään parantamaan kalavarojen elinvoimaisuutta ja kehittämään menetelmiä, joilla voidaan tuottaa luonnossa entistä paremmin menestyviä istukkaita. Yksi ohjelmista pyrkii parantamaan tutkimuksen ja kalastajien kumppanuutta.

Markkinointiohjelmaa koordinoi Pro Kala. Tarkoituksena on parantaa kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-asemaa ja arvoa, parantaa toimialan imagoa, lisätä verkostoitumista ja edistää vientiä.

"Kala on tutkitusti
terveellistä."

– Vientiä olemme edistäneet jo aiemminkin. Olemme esimerkiksi kahtena keväänä koordinoineet suomalaisille yrityksille Brysselin Seafood Expoon Suomen maapaviljongin. Sinne mennään myös ensi vuonna, Partanen kertoo.

Innovaatio-ohjelmien ensimmäisen vaiheen toteutukseen on varattu yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Viimeistään vuoden 2019 lopulla arvioidaan ohjelmien vaikuttavuus. Sen jälkeen ne voivat saada rahoitusta vielä kolmeksi vuodeksi.

Terveellistä herkkua

Pro Kala haluaa innostaa kansalaisia valmistamaan kalaherkkuja ja lisäämään kalajalosteiden kulutusta. Yhdistys näkyy sosiaalisessa mediassa ja järjestää erilaisia tapahtumia.

– Ideoimme yhdessä kuluttajien kanssa uusia reseptejä ja tapoja käyttää kalaa. Annamme ja otamme vastaan vinkkejä, Partanen sanoo.

Suomalainen syö nykyisin kalaa fleepainoksi laskettuna noin 15 kiloa vuodessa. Kala onkin merkittävin ravinnosta saatavan luonnollisen D-vitamiinin lähde, joka sisältää runsaasti myös tärkeitä omega-3-rasvahappoja.

– Kala on tutkitusti terveellistä, ja siitä saa herkullisia ruokia. Ihmiset tietävät sen ja ovat halukkaita lisäämään kalan syöntiä. Nyt on vain ratkaistava, miten kotimainen kalantuotanto saadaan kasvuun, Partanen sanoo.

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN • KUVA VASTAVALO

• Kala on erinomainen omega-3-rasvahappojen ja D-vitamiinin lähde.
• D-vitamiini ylläpitää ja edistää terveyttämme monin tavoin.
• Kala on myös hyvä B12-vitamiinin, seleenin, jodin, kaliumin ja fosforin lähde.
• Eri kalalajeja kannattaa syödä vaihdellen ainakin kaksi kertaa viikossa.
• Kalan hyödyt peittoavat ympäristömyrkkyjen mahdolliset haitat.

Lähde: www.thl.fi