Valikko

Metsähallituksella edelleen hyvä maine

Metsähallituksella on edelleen hyvä maine, ilmenee tuoreesta sidosryhmätutkimuksesta. Lähes 80 prosenttia vastanneista luottaa Metsähallitukseen ja pitää yhteistyötä tuloksellisena.

Yleisesti ottaen sidosryhmätutkimuksen tulokset ovat pysyneet viime vuosina samansuuntaisina. Maine on edellisvuodesta hieman heikentynyt mutta oli kuitenkin sama tai vähän parempi kuin vuonna 2013.

Vastuullisuutta arvioitaessa Metsähallitusta pidetään esimerkinomaisena organisaationa, ja myös tehtävissä onnistumisesta annetaan mainio arvosana. Sen sijaan joustavuudesta ja kehityskyvystä annetut arviot ovat heikot.

Kyselyssä pyydettiin arviota myös muutamasta erikseen nimetystä päätehtävästä: parhaat arvosanat Metsähallitus sai onnistumisestaan luonnonsuojelussa. Kaikki ryhmät, kansalaisjärjestöjä ja mediaa lukuun ottamatta, katsoivat Metsähallituksen onnistuneen luonnonsuojelussa hyvin. Eri intressien yhteensovittamisessa on eniten parantamisen varaa.

Liiketoiminta sai parhaat arviot tutkimuksen ja koulutuksen parissa työskenteleviltä, kansalaisjärjestöjen arviot olivat heikommat.

Tutkimukseen vastasi 183 henkilöä. Vastausprosentti oli perinteiseen tapaan korkea eli 42 prosenttia. Suurin vastaajaryhmä oli hallinto (ml. kunnat) ja politiikka, seuraavaksi tulivat kansalaisjärjestöt (erä-, suojelu-, liikunta- ja muut järjestöt) sekä liiketoiminnan asiakkaat.

Kansalaisjärjestöjen ja matkailun käsitykset poikkesivat selvästi muiden sidosryhmien näkemyksistä.

”Aika sekava johtamismalli”

Metsähallitus-lakihanketta kritisoitiin. Vain muutama vastannut suhtautui hankkeeseen positiivisesti.

Tutkimuksen vapaissa vastauksissa oli paljon kommentteja lakihankkeesta, erityisesti epäselväksi koettua organisaatiomallia ja johdon kaksipäisyyttä kohtaan. Vastauksissa oli tästä aihepiiristä lähes 50 mainintaa, kuten ”aika sekava johtamismalli; pitäisikö erottaa kahdeksi virastoksi?”

Eri toiminnot saivat myös myönteistä palautetta, niin luontopalvelut kuin metsätalous. Metsien hoidon ja hakkuiden kehittämistä perättiin runsaassa kymmenessä vastauksessa.

Metsähallituksen julkisuuskuvaan liittyy erikoinen ristiriita. Sidosryhmät näkevät Metsähallituksen myönteisessä valossa, ja lähes 80 prosenttia vastanneista luottaa Metsähallitukseen ja pitää yhteistyötä tuloksellisena. Silti vastaajat kokevat, että yksi Metsähallituksen ongelmista on huono julkisuuskuva.

Kyselytutkimus tehtiin tammikuun alkupuoliskolla. Tutkimuksesta vastasi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, p. 040 570 9307

Sidosryhmatutkimus_2015_mainemittari.jpg