Valikko

Pääjohtaja Pentti Hyttinen:

Metsähallituksella on paljon annettavaa

– Metsähallituksella on vahva rooli biotalouden, kilpailykyvyn ja maakuntien elinvoimaisuuden vauhdittajana. Meillä on monipuolista osaamista, ja työkalumme ovat hyvässä terässä. Mahdollisuuksia on paljon, sanoo syyskuussa Metsähallituksen pääjohtajana aloittanut Pentti Hyttinen.

Metsähallitus on Pentti Hyttiselle monessa mielessä tuttu organisaatio. Uuden pääjohtajan juuret ovat vahvasti Pohjois-Karjalassa: Hyttisen edesmenneet vanhemmat olivat kotoisin Kolin maisemista ja hän itse asuu Liperissä.

– Maakunnan alasta valtion maita on noin neljäsosa. Metsähallitus on siellä vahvasti läsnä ihmisten arjessa, Hyttinen kuvaa.

Koulutukseltaan Hyttinen on metsäekonomian tohtori. Hän on suorittanut myös luonnonvarojen käytön maisterintutkinnon Yhdysvalloissa. Hyttisen monipuolisella työuralla Metsähallitus on ollut usein merkittävä yhteistyökumppani.

Pääjohtajan pestin Hyttinen kokee työuransa täyttymykseksi.

– On ilo päästä itse mukaan tähän suuresti arvostamaani asiantuntijoiden ja osaajien porukkaan.

Työtä, tuloa ja luontoarvoja

Pääjohtaja näkee Metsähallituksella olevan useita vahvuuksia ja paljon mahdollisuuksia.

– Hallinnassa on kolmasosa Suomesta, ja henkilöstöön on kertynyt valtava määrä asiantuntijuutta ja osaamista – millään alan organisaatiolla ei ole tällaisia voimavaroja, Hyttinen arvioi.

Toiminnan linjaukset ovat hänen mielestään selkeitä. Perustehtävänä on valtion maiden sekä vesien hoito, ja tehtävää hoidetaan tuloksellisesti ja ammattitaitoisesti – kuten tähänkin saakka. Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta kansallisomaisuus on olennainen voimavara. Esimerkkinä Hyttinen mainitsee uudet biotuotetehtaat.

– Huolehdimme, että Metsähallituksen puun logistinen ketju metsästä tehtaalle toimii, ja autamme siten tehtaiden menestymistä omalta osaltamme. Puun lisääntynyt kysyntä voi kasvattaa myös Metsähallituksen tulosta, millä olisi myönteistä vaikutusta Suomen talouskasvuun ja verokertymään. Valtion maista ja vesistä voi löytyä myös paljon uusia mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa maakuntien elinvoimaisuutta. Kansainvälisistä teemoista keskeisiä ovat biotalous ja Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpano.

– Olemme kehityksessä mukana avoimin mielin ja tarjoamme osaamistamme sen vauhdittamiseen. Uusien asioiden eteenpäin viemisessä meillä on merkittävä rooli. Esimerkiksi fossiilisista energianlähteistä luopuminen voisi Metsähallituksessa tapahtua hyvinkin nopeasti, Hyttinen sanoo.

Tekemisellä pitää olla oikeutus

Pääjohtajan työssä tulee riittämään myös haasteita. Metsähallituslain valmistelu oli pitkä ja monipolvinen prosessi, joka nostatti paljon kysymyksiä.

– Etenkin metsätalouden yhtiöittäminen herätti huolta siitä, että muuttuuko metsien käsittely liiaksi talouden ehdoilla pyöriväksi ja kuunnellaanko eri intressiryhmiä entiseen malliin, Hyttinen sanoo.

– Teemme kaikkemme, että nämä huolet osoittautuvat aiheettomiksi.

Hyttinen puhuu mielellään sosiaalisen toimiluvan käsitteestä. Kaikella Metsähallituksen tekemisellä pitää olla oikeutus.

– Erilaisten intressien yhteensovittamisen pitää tapahtua yhteistyössä ja sopusoinnussa paikallisen väestön kanssa.

Luonnonvarasuunnittelun Hyttinen näkee tässä työssä avaintyökaluksi. Suurilla valtion maa- ja vesikokonaisuuksilla tapahtuvan toiminnan suunnittelu tehdään yhdessä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa.

– Osallistaminen, keskustelu ja kuuntelu ovat ne menetelmät, joilla yhteistä säveltä voidaan tavoitella.

Kaiken toiminnan perustana on vastuullisuus. Valtio-omistajan antamat ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet pyritään täyttämään.

– Toimintamme ei voi olla ristiriidassa eettisen tai juridisen näkökulman kanssa.

Yhteensovittamista riittää myös talon sisällä: sekä liiketoiminnalla että luonnonsuojelulla on vaativat tulostavoitteet. Avoin keskustelu ja yhdessä tekeminen ovat Hyttisen reseptit onnistumiseen.

Yhtenäisyys on tärkeää

Pääjohtaja Hyttinen on tarttunut innolla uuteen tehtäväänsä. Päällimmäisenä on nyt uuden metsähallituslain toimeenpanoon liittyvä työ: uusi strategia ja sisäisten prosessien kehittäminen. Strategia viitoittaa Metsähallituksen toiminnan vuosille 2016–2020. Yhtenäisyys, monipuolinen biotalous sekä vastuullinen, maakuntien elinvoimaisuutta lisäävää toiminta ovat keskeisiä tavoitteita.

– Yhdessä tekeminen ja yhtenäisesti toimiminen ovat avainsanoja. Seuraavaksi strategiaa lähdetään jalkauttamaan ja miettimään sen toteuttamista yhdessä henkilöstön kanssa.

– Tavoitteena on, että Metsähallitus on jatkossa entistä yhtenäisempi sekä talon sisältä että ulkoapäin katsottuna.

"Uusien asioiden eteenpäin viemisessä Metsähallituksella on merkittävä rooli."

Työn vastapainona Hyttinen harjoittaa neljän ällän ohjelmaansa: liikuntaa, lepoa, läheisiä ja lukemista. Maastopyörä on tarkoitus tuoda työasunnolle Tikkurilaan, mutta hiihtokilometrit voivat etelän lumilla jäädä aiempaa vähemmälle. Yksi uusi ajanvietekin on suunnitteilla: syksyn mittaan Hyttinen suorittaa metsästäjäntutkinnon.

– Kyllä erätalouden ja -perinteen tunteminen on osa pääjohtajan perussivistystä, Hyttinen tuumii.

Teksti: Tuulikki Halla
Kuva: Olli HäkämiesTapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin