Valikko

ruka_otsake.jpg
> Länsi-Rukan aluetta on vuosien mittaan kehitetty kylämäiseksi kokonaisuudeksi.

Rukan itäpuolelle kaavaillaan toista kävelykylää

Rukan itäpuolen kehittäminen otti ison harppauksen eteenpäin, kun Kuusamon kaupunki ja Metsähallitus allekirjoittivat sopimuksenItä-Rukan kaavoituksen käynnistämisestä. Tavoitteena
on laatia asemakaava, jossa osoitetaan alueet uusien majoituspalvelujen ja tarpeellisten liiketilojen rakentamiselle.

Kuusamon kaupunki ja Metsähallitus allekirjoittivat lokakuussa sopimuksen Itä-Rukan kaavoituksen käynnistämisestä.

– Länsi-Rukaa on vuosien mittaan kehitetty järjestelmällisesti kylämäiseksi kokonaisuudeksi.
Länsipuolen rakennuskapasiteetti alkaa olla käytetty, joten on aika siirtää painopiste Rukan itäpuolen kehittämiseen, kertoo johtaja Tuomas Hallenberg Metsähallituksen Laatumaasta.

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on laatia Rukan itäpuolelle matkailua palvelevaan master planiin perustuva asemakaava. Kaavassa osoitetaan riittävät ja markkinoita vastaavat alueet uusien majoituspalvelujen sekä tarpeellisten liiketilojen rakentamiselle.

ruka.jpg
>
Itä-Rukan nykyiselle asuntovaunualueelle on suunnitteilla majoitus- ja liikerakennuksia.

Suunnitelmissa on nykyisen asuntovaunualueen muuttaminen majoitus- ja liikerakennusten alueeksi sekä kaavan muuttaminen Saaruan huipulla ja Maston pysäköintialueella. Rakennusoikeutta alueelle tulee 20 000–30 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 1 500 vuodepaikkaa. Tunturin länsipuolella eli Rukan kylän ytimessä vuodepaikkoja on noin 2 500.

– Länsi-Rukalla osattiin aikanaan ottaa hyvin huomioon myös esimerkiksi palvelujen, kulkemisen ja pysäköinnin vaatimukset. Nyt Itä-Rukalla halutaan edetä samalla tavalla eli ottaa kokonaisuus huomioon, Hallenberg kertoo.

Kotimaista puuta rakennusaineeksi

Suurin osa kaavoitettavasta alueesta on Metsähallituksen hallinnassa. Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttisen mukaan hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten Metsähallitus voi monipuolisesti ja vastuullisesti edistää maakuntien elinvoimaisuutta – tässä tapauksessa matkailuelinkeinoa kehittämällä.

Hyttinen haluaa nostaa esiin myös puurakentamisen mahdollisuudet. Metsähallitus on omissa rakennushankkeissaan suosinut puuta. Hyviä esimerkkejä puurakentamisesta ovat muun muassa Sari Hiltunen Rovaniemellä sijaitseva Pilke ja Pyhätunturilla sijaitseva Luontokeskus Naava.

– Kun ottaa huomioon alueen merkittävät metsävarat sekä puuteollisuuden, olisi hyvin luontevaa, että alueella suosittaisiin puurakentamista. Toivottavasti tämä otetaan huomioon myös kaavamääräyksissä, Hyttinen painottaa.

Sopimukseen liittyy myös suunnitelma gondolista, joka yhdistää Itäkylän kasvualueen Länsi- Rukan kylään. Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen uskoo, että toteutuessaan gondoli antaisi Rukalle kasvusysäyksen. Hankkeen kustannukset ovat noin neljä miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus eli kaksi miljoonaa euroa on tarkoitus kattaa Metsähallituksen Laatumaalta tulevilla maankäyttömaksuilla.

Rinneyrittäjä laittaa hankkeeseen miljoonan, ja saman verran haetaan valtion kehyksestä sekä EAKR-perusteisesti EU:sta. Avustuksen saaminen on hankkeen toteuttamisen edellytys.
Manninen arvelee, että rahoituspäätös saadaan tammikuussa 2017. Asemakaavan muutos hyväksytään todennäköisesti vuoden 2018 aikana. Investointi on Rukan kehittymisen kannalta erittäin tärkeä.

Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Myös Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Ville Aho uskoo Rukan vahvaan kasvuun. Kasvua haetaan erityisesti kansainvälisistä matkailijoista. Tällä hetkellä ulkomaalaisten asiakkaiden osuus on noin 20 prosenttia.

– Kotimaan markkinoilla Ruka on hiihtokeskusten ykkönen, ja nyt haluamme kasvaa myös kansainvälisillä markkinoilla. Gondolin mahdollistama Itäkylä vastaa juuri tähän kysyntään.
Sinne syntyy uusi kävelykylä. Käynnistämme gondolin jälkeen jätti-investoinnit myös rinnealueella.

Rukan itäpuolen kaavoitushanke on herättänyt jo etukäteen kiinnostusta.

– Pidän hyvänä merkkinä sitä, että yritykset ovat alkaneet kysellä Rukan rakentamismahdollisuuksista.
Panostuksemme Rukan kehittämiseen ovat Metsähallitukselle merkittävä asia, Hallenberg painottaa.

Teksti: Sari Hiltunen
Kuva: Leena HulsiTapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin