Valikko

Metsähallituksen Luontopalveluille uusi johtaja

Timo Tanninen palaa innostuneena Metsähallitukseen

– Luontopalvelujen tehtäväkenttä on vuosien varrella laajentunut, ja suojeluun on tullut paljon uusia alueita. Palaan erittäin mielelläni lähemmäksi käytännön toimintaa, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtajana syyskuussa aloittanut Timo Tanninen.

Timo Tanninen työskenteli Metsähallituksessa vuoteen 1998 Luontopalvelujen silloisen Etelärannikon puistoalueen aluejohtajana. Metsähallituksesta hän siirtyi WWF:ään WWF Suomen pääsihteeriksi ja sieltä ympäristöministeriön luontoympäristöosaston osastopäälliköksi keväällä 2009.

– Ympäristöministeriössä työhöni kuului muun muassa Metsähallituksen Luontopalvelujen tulosohjaus. Luontopalvelujohtajana siirryn tavallaan pöydän toiselle puolelle, Tanninen kertoo.

– Olen erittäin innostunut ja motivoitunut. On mukava päästä jälleen lähemmäksi käytännön toimintaa, Tanninen kuvailee.

Luontopalvelujen toiminta ja tehtävät ovat laajentuneet vuosien varrella.

– Luontopalvelujen vastuulle on tullut lisää alueita ja myös kokonaan uusia tehtäviä kuten kulttuurihistoriallisten kohteiden hoito. Tämä laajentaa vierailukohteiden tarjontaa ja monipuolistaa henkilöstön työtehtäviä.

Tanninen on seurannut läheltä Metsähallituksen ja erityisesti Luontopalvelujen toimintaa. Hän kehuu Metsähallituksen henkilöstön monipuolista osaamista.

– Toimintamme ja suojelualueiden hoito on kansainvälisestikin arvioituna korkealaatuista, joten tästä on hyvä jatkaa.

Metsähallituksessa on myös osaamista laajojen LIFE- ja muiden EU-rahoitteisten hankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta.

– Hankerahoitus on osaltaan mahdollistanut uusien vastuiden ja tehtävien toimeenpanoa, esimerkkinä vaikkapa hiljattain käynnistynyt laaja sisävesien kunnostukseen liittyvä FRESHHABIT LIFE -hanke.

Yhteistyötä ja avointa vuorovaikutusta

Luontopalvelujohtajan paikka tuli hakuun viime keväänä, kun uusi metsähallituslaki astui voimaan. Tannisen mukaan uusi laki antaa hyvät edellytykset jatkaa rakentavaa yhteistyötä niin Metsähallituksen sisällä kuin myös sidosryhmien kanssa. Hän haluaa aluksi päivittää tietonsa myös Metsähallituksen muiden tulosyksiköiden toiminnasta.

– Metsähallituksen halutaan toimivan yhtenä kokonaisuutena ja tuottavan yhteiskunnalle mahdollisimman paljon hyvää, muun muassa työtä, hyvinvointia ja ekosysteemipalveluja. Yhteisen kansallisomaisuuden hoitajana meidän on myös kuunneltava herkällä korvalla erilaisilta sidosryhmiltä, asiakkailta ja kansalaisilta tulevaa palautetta, Tanninen pohtii.

Hän ei näe ongelmia Metsähallitukselle asetettujen erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisessa.

– Kestävyys on perusperiaatteena kaikessa Metsähallituksen toiminnassa, ja luonnonvarasuunnittelu antaa hyvän kokonaiskehikon eri tavoitteiden yhteensovittamiselle.

Metsähallituksella on myös tärkeä alueellinen merkitys varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä suurin osa valtion maista sijaitsee.

– Teemme paljon yhteistyötä muun muassa paikallisten matkailuyritysten kanssa. Luonto on Suomen keskeinen vetovoimatekijä matkailussa, ja kansallispuistot ovat suomalaisen luonnon helmiä.

Vapaa-ajallaan Tanninen harrastaa luonnossa liikkumista ja kuntoilua.

– Olen kiertänyt lähes kaikki Suomen kansallispuistot, ja toivottavasti pääsen jatkossa myös työn puolesta hieman useammin luontoon, Tanninen toivoo.

Teksti: Sari Hiltunen

Kuva: Tapani MikkolaTapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin