Valikko

0918-Jc0sF12Pvastavalo619175ok.jpg

Tuulivoima tuottaa edullista ja ekologista sähköä

Tuulivoimarakentaminen on tullut Suomessa uuteen vaiheeseen: aiemmin rakentaminen oli sidoksissa uusiutuvan energian tuotantotukeen, mutta sähkön hinnan noustessa ja teknologian kehittyessä tuen merkitys rakennuspäätöksiin on vähentynyt.

Tukea tarvitaan vielä jonkin aikaa, mutta tuulivoima lähestyy täysin markkinaehtoista tuotantoa, Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Pertti Tapio sanoo.

Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Petri Niemi puolestaan arvioi, että tukien rinnalle on Suomeenkin syntymässä uusi rahoitusmekanismi, niin sanotut ppasopimukset (power purchase agreement).

– Tyypillisesti näissä sähkön suoramyyntisopimuksissa tuulivoimalaitoksen koko sähköntuotanto myydään takuuhintaan jollekin suurelle sähkönkäyttäjälle. Näin ostaja voi minimoida pitkän aikavälin sähkönhankinnan hintariskiä ja samalla tukea päästöttömän energian tuotantoa, Niemi kertoo.

Metsähallitus myi kesäkuun lopussa kaksi suurta tuulivoimapuistohanketta, vaikka uudesta tukijärjestelmästä ei ollut neuvottelujen aikaan vielä varmuutta.

Ilmatar Energyn ostama, yhteensä 50 voimalapaikan Piiparinmäen- Murtomäen tuulivoimapuistohanke on yksi Suomen suurimmista valmiiksi luvitetuista tuulivoimapuistoista. Sen tehokapasiteetti on kokonaisuudessaan noin 250 megawattia. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Suomeen rakennettujen ydinvoimalaitosyksiköiden tehokapasiteetit vaihtelevat 500 megawatin ja 900 megawatin välillä.

Myös Tolpanvaaran tuulivoimapuisto on suuri – sen kapasiteetti on 100 megawattia. Hankkeen osti virolainen uusiutuvan energian yhtiö Enefit Green AS.

– Molemmat puistot päätyivät hyville ostajille. Teemme nyt yhdessä töitä, jotta puistot saataisiin rakennettua mahdollisimman pian, Tapio kertoo.

Uusia hankkeita

Tapio uskoo, että tuulivoimapuistojen koko tulee jatkossa kasvamaan entisestään. Metsähallituksessakin tehdään jatkuvasti paikkatietoaineistoon pohjautuvaa tutkimustyötä uusien hankealueiden löytämiseksi.

– Etsimme hyvätuulisia kohteita, joilla ei ole merkittäviä luontotai maankäyttörajoitteita, Niemi kertoo.

Jos kohteen kehittämiselle ei havaita esteitä Metsähallituksen sisäisessä esiselvityksessä, kohteella aloitetaan tarkemmat selvitykset muun muassa tuulisuudesta ja rakennettavuudesta, Niemi jatkaa.

Teknisten selvitysten rinnalla aloitetaan useita vuosia kestävä luvitusprosessi, johon kuuluu esimerkiksi ympäristövaikutusten kattava arviointi ja osayleiskaavan laadinta. Tällä hetkellä Metsähallituksella on myyntiprosessi käynnissä Karstulan Vihisuolla ja Kurikan Rustarissa.

– Tavoitteenamme on löytää näille ostaja loppuvuoden aikana. Kiinnostuneita ostajia on jo paljon liikkeellä, Tapio kertoo.

TEKSTI HANNA KAURALA • KUVA VASTAVALO