Valikko

Metsähallituksen vastuullisuustyöhön uutta ryhtiä

Metsähallituksessa on käynnissä laaja vastuullisuusohjelma, jota tehdään eri vastuualueiden ja konserniyksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Työtä luotsaa Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi.

MTH631u3.jpg
> – Kartoitamme olennaiset vastuullisuusteemamme eli asiat, jotka ovat tärkeitä sidosryhmillemme ja merkityksellisiä toiminnallemme, Terhi Koipijärvi sanoo.

Olemme tehneet vastuullisuuden saralla jo paljon. Vastuullisuusohjelman ensisijainen tavoite onkin systematisoida työtämme, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa. Selkeytämme tavoitteet, keskitymme olennaisiin asioihin ja tuemme näin strategiaa, kirkastaa Terhi Koipijärvi.

Vastuullisuusohjelma käynnistyi olennaisuusmäärittelyllä.

– Kartoitamme ensin olennaiset vastuullisuusteemamme eli asiat, jotka ovat tärkeitä sidosryhmillemme ja merkityksellisiä toiminnallemme. Meillä on jo paljon ympäristöön ja paikallisyhteisöjen hyvinvointiin liittyviä vastuullisuusmittareita, mutta esimerkiksi moniarvoiseen työnantajuuteen ja kumppanuuteen liittyviä tavoitteita olisi tärkeää kehittää vielä kattavammin.

Vastuullisuuden merkitys yritystoiminnassa on jatkuvasti kasvanut. Enää ei riitä se, että menestyvä yritys kuittaa vastuullisuustyönsä täyttämällä pelkästään lain asettamat vaatimukset. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tärkeää, ja sitä edellytetään myös valtio-omisteisilta yrityksiltä.

– Valtion maat ja vedet ovat tärkeitä monille toimijoille ja maakuntien elinvoimaisuudelle. Vastuullisuustyö syventää ymmärrystämme sidosryhmistä ja heidän tarpeistaan. Saamme lisää työkaluja toiminnan kehittämiseen, Koipijärvi sanoo.

– Haluamme myös vastata globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Kirkastamme samalla myös eettiset periaatteemme.

Keväällä valmistuva vastuullisuuden tiekartta on peruspilari varsinaisen vastuullisuusohjelman tekoon.

– Sen pohjalta katsomme, että organisaation politiikat ovat kunnossa. Lisäksi määrittelemme, miten etenemme vastuullisuustyössämme lähivuosina ja miten vastaamme toiminnassamme esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n tavoitteisiin, Koipijärvi linjaa.

Metsähallituksen vastuullisuusryhmä tukee johtoryhmää ohjelman rakentamisessa ja kehittää sitä jatkossakin. On tärkeää, että vastuullisuusryhmässä on asiantuntemusta kaikilta Metsähallituksen osaamisalueilta.

– Ohjelman tavoitteet jalkautetaan johtamiseen ja toimenkuviin. Vastuullisuus on osa jokaisen metsähallituslaisen arjen työtä.

TEKSTI TUULIKKI HALLA • KUVA MARKO HAAPALEHTO