Valikko

ReAlOu031.jpg
> Iso-Peura on Oulujärven retkeilyalueen kaakkoisosassa sijaitseva kirkasvetinen suppalampi.

Viiden tähden Manamansalo

Manamansalon leirintäalue ja sen vieressä sijaitseva Oulujärven retkeilyalue houkuttelevat kesäaikaan tuhansittain kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita. Leirintäalueesta vastaava yrittäjä haluaisi kehittää upeaa aluetta erityisesti koko perheen monipuolisena retkikohteena.

Kesä-heinäkuun vaihteessa leirintäalueen portista kaartaa autoja tasaiseen tahtiin ja vastaanotossa asiakkaita palvellaan monella eri kielellä.

– Nyt alkaa kesän kiireisin aika. Meillä on 20 kesäkäytössä olevaa mökkiä, yksi talviasuttava majoitustila sekä runsaasti teltta-, asuntovaunu- ja matkailuautopaikkoja, kertoo leirintäalueen toiminnasta vastaava yrittäjä Juha Määttä.

IMG_3917.jpg
> Paikat on pidettävä kunnossa ja toimintaa kehitettävä jatkuvasti, Juha Määttä kertoo rantasaunan portailla

Vaalan kunnassa, Manamansalon saaressa sijaitseva leirintäalue on yksi Suomen harvoista viiden tähden leirintäalueista. Korkein luokitus edellyttää leirintäalueelta tiettyjä palveluja, kuten A-oikeuksin varustettua ravintolaa, uintimahdollisuutta, palveluja sekä lapsille että aikuisille ja sesonkiaikaan henkilökuntaa, joka puhuu vähintään viittä kieltä.

– Keväällä, kun leirintäalue avataan, on paikkojen oltava kunnossa. Yhteistyö aluetta hallinnoivan Metsähallituksen Kiinteistökehityksen kanssa on sujunut hyvin. Pari vuotta sitten uudistettiin päärakennuksen keittiö, ja tänä keväänä Metsähallitus on kunnostanut osan mökeistä, kertoo alueella jo 25 vuotta yrittäjänä toiminut Määttä.

Lapsiperheitä ja ulkomaalaisia vieraita

Manamansalo on varsinkin lapsiperheiden suosiossa. Alueella on iso lapsille sopiva uimaranta, lasten leikkipaikka ja leikkivälineitä, minigolfrata sekä vuokrattava rantasauna. Ulkomaalaisia vieraita viehättää alueen rauhallisuus. Varsinkin keskieurooppalaiset matkailijat kokevat edessä aukeavan Oulu-järven järvimaiseman ainutlaatuiseksi.

– Moni ulkomaalainen matkailija on varannut majoituspaikan alun perin yhdeksi yöksi mutta ihastuu alueeseen siinä määrin, että jääkin pidemmäksi ajaksi. Ensivaikutelma on tärkeä ja siksi on hyvä, että leirintäalueella tehtiin talvella 2016 maisemaa avaavia hakkuita. Alueen puusto oli kasvanut niin tiheäksi, että se peitti avaran järvimaiseman, Määttä kertoo.

IMG_3923.jpg
> Leirintäalueen puuston harvennus tuo Oulujärven upeat maisemat paremmin matkailijoiden näkyviin.

Hakkuiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Metsähallituksen Metsätalous. Harvennukset suunniteltiin huolellisesti etukäteen, ja Metsähallituksen metsuri oli mukana vielä hakkuuvaiheessa opastamassa korjuuyrittäjää. Oksat ja hakkuutähteet kerättiin talkootyönä ja kannot jyrsittiin niin, että tällä hetkellä hakkuista ei ole jäljellä muuta merkkiä kuin avarammat näkymät.

– Tämä oli Metsähallitukselle hieman erilainen hakkuukohde, jonka toteutus onnistui todella hyvin. Jälki on miellyttänyt myös asiakkaita – näkymät ovat nyt ensiluokkaiset. Samalla saatiin enemmän tilaa myös isoille matkailuautoille, Määttä kiittelee.

Kalastusta ja retkeilyä

Manamansalon leirintäalue sijaitsee Oulujärven retkeilyalueen kupeessa. Retkeilyalueella vierailee vuosittain noin 40 000 kävijää. Alueelle on juuri valmistunut uusi hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa on määritelty retkeilyalueen palveluvarustuksen kehittäminen sekä metsien hoidon periaatteet.

Retkeilyalueen metsien hoidossa otetaan huomioon luontoarvot ja metsien virkistyskäyttö. Alueella on 14 kilometriä merkittyjä retkeilyreittejä. Makkaraniemeen johtava polku kulkee sekä tiheämpien että harvennettujen metsien halki, ja sen varrella voi ihailla Oulujärven rantatöyräitä ja hiekkarantoja.

Oulujärven retkeilyalue on myös kalastajien suosiossa. Kahteen lampeen istutetaan kirjolohia ja taimenia, ja monissa lammissa on myös luontainen kalakanta. Kalastajia varten leirintäalueella on erillinen kalankäsittelypaikka.

Kalastus houkutteli Manamansaloon myös Arto ja Niilo Ruotsalan, jotka olivat matkanneet alueelle Etelä-Suomesta asti.

IMG_3960.JPG
> Kalastus houkutteli Niilo ja Arto Ruotsalan Oulujärven retkeilyalue.

– Olemme autolla liikkeellä veljen ja hänen poikansa kanssa. Pysähdymme mukavissa paikoissa, kalastamme ja yövymme teltassa. Tämä on hieno alue, ja kelit ovat upeat, kehuu Arto Ruotsala.

Manamansalon leirintäalue työllistää kesäaikaan 15–16 työntekijää. Apuna huoltotöissä käytetään myös paikallisia huoltomiehiä ja metsureita.

– Nykypäivän asiakkaat ovat vaativia, joten toimintaa pitää kehittää jatkuvasti.

Alueella on paljon tekemistä lapsiperheille, mutta myös nuoret olisi saatava viihtymään paremmin. Haasteena on löytää myös tälle ikäryhmälle mielekästä tekemistä – pelkkä kaunis maisema ei nuorille vielä riitä, Määttä pohtii.

Yrittäjä toivookin, että retkeilyaluetta kehitetään koko perheen retkeily- ja kalastuskohteena, jossa on riittävän monipuolista toimintaa.

– Toivottavasti alueen kehittämisessä kuunnellaan myös leirintäalueella vierailevien asiakkaiden toiveita. Alueella on paljon valmista palveluvarustusta, mutta sen kunnossapito vaatii rahaa. Retkeilyalueelle voisi kehitellä myös uusia toimintoja, kuten maastopyöräreittejä, yrittäjä ideoi.

IMG_3914.JPG IMG_3921.JPG IMG_3957.JPG IMG_3912.JPG

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVAT SARI HILTUNEN, MARKUS SIRKKA

Valtion retkeilyalueilla voi ulkoilla monipuolisesti

SUOMESSA on viisi ulkoilulailla perustettua valtion retkeilyaluetta: Evo, Iso-Syöte, Kylmäluoma, Oulujärvi ja Ruunaa. Kaikki nämä retkeilyalueet ovat Metsähallituksen hallinnassa. Metsähallitus on perustanut lisäksi omalla päätöksellään Napapiirin ja Inarin retkeilyalueet, jotka vastaavat palveluiltaan edellä mainittuja retkeilyalueita.

Valtion retkeilyalueet ovat monipuolisia, retkeilyyn ja muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Alueilla on merkittyjä kävely- ja hiihtoreittejä, luontopolkuja, telttailualueita ja laavuja. Retkeilyalueilla voi myös kalastaa ja metsästää, ja alueet ovatkin valtakunnallisesti metsästäjien ja kalastajien suosikkikohteita.

Valtion retkeilyalueet eivät ole luonnonsuojelualueita, mutta ne kuuluvat Natura 2000 -verkostoon. Niiden metsiä käsitellään hoito- ja käyttösuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Metsien hoidossa otetaan korostetusti huomioon sekä luontoarvot että virkistyskäytön tarpeet.


Alueen erityispiirteet otetaan huomioon Oulujärvellä

Oulujärven Kuostonsaareen ja Kaarresaloon on suunniteltu tuoretta hoito- ja käyttösuunnitelmaa kunnioittaen muun muassa harvennushakkuita ja pienipiirteisiä poimintahakkuita.

- Puunkorjuu tehdään erityisen huolella alueen erityispiirteet ja retkeilyalueen status huomioon ottaen”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula kertoo.

Hakkuilla saadaan aikaan syvyyttä ja vaihtelua maisemassa, ja ne avaavat alueen erityispiirteet säilyttäen näkymiä Oulujärvelle. Saarissa on ollut hakkuita edellisen kerran 1960-luvulla ja 2005. Nyt suunniteltu puunkorjuu kohdistuu aiemmin käsiteltyihin metsänosiin, missä ei ole boreaalisia luonnonmetsiä.

Paltamon Luonto ry ja Kainuun Lintutieteellinen yhdistys jättivät vireillepanoesityksen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle Metsähallituksen suunnitelmasta syyskuun alussa. Ely-keskuksen mukaan hakkuut ovat luonnonsuojelulain 64a § mukaiset eivätkä edellytä uuden Natura-arvioinnin laatimista.

- Ely-keskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijoiden näkemykset boreaalisen luonnonmetsän määritelmästä ja sijoittumisesta ovat yhtäpitävät, Metsähallituksen Luontopalveluiden aluejohtaja Samuli Sillman toteaa ja muistuttaa, että saaret eivät ole suojelualuetta ja Naturan toteutuminen on turvattu.

Ely-keskuksen päätöksen jälkeen sidosryhmät ilmoittivat löytäneensä saarista uhanlaisia lajeja. Neutraali taho - Jyväskylän yliopiston tutkija - tekee uhanalaislajien tarkistukset saarissa. Metsähallitus tutustuu tulokseen huolella ja jos aihetta, metsänkäsittelysuunnitelmaa muutetaan.

TEKSTI PÄIVI LAZAROV