Valikko

DSC_6380ok.jpg
> – Uudistushakkuusta on noin neljäkymmentä vuotta, ja nyt puustoa harvennetaan toisen kerran, Jari Lassila kertoo.

Puisia kerrostaloja ja ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja

Savolaismetsien puu taipuu moneksi

Metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä on keskusteltu syksyllä vilkkaasti. Kävimme Varkaudessa tutustumassa puunkorjuutyömaahan ja seurasimme, kuinka puu päätyy hiiltä sitoviin puurakennuksiin sekä ekologisiin pakkausmateriaaleihin.

Metsäkone kaataa puuta Metsähallituksen harvennuskohteella Varkaus–Pieksämäkitien tuntumassa.

20181108_101231ok.jpg> Petri Janttonen esittelee korjuutyön etenemistä.

– Tässä on tehty uudistushakkuu vuonna 1977, nelisenkymmentä vuotta sitten, ja nyt puustoa harvennetaan jo toiseen kertaan, kertoo tiimiesimies Jari Lassila.

Mikään maastossa ei vihjaa edelliseen uudistushakkuuseen tai sitä seuranneeseen maanmuokkaukseen. Silmien edessä on tuiki tavallista hyvin kasvavaa savolaismetsää.

Metsäkoneenkuljettaja Petri Janttonen valitsee poistettavat puut. Metsään jätetään kasvatettavien puiden lisäksi pystyyn kuolleita puita ja koivusta tehty tekopökkelö. Ne tuottavat lahopuuta siitä riippuvaisille lajeille. Myös ennakkoraivauksessa jätetyn riistatiheikön Janttonen säilyttää koskemattomana.

– Kaikin puolin nättiä työjälkeä, jossa monimuotoisuus on otettu huomioon Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan mukaisesti, kiittelee Lassila.

Puusta ympäristöystävällisiä tuotteita

Leimikolta kaadettu puu kuljetetaan puutavara-autoilla Stora Enson Varkauden tehtaalle, jossa siitä jalostetaan monia eri tuotteita.

20181108_132850ok.jpg
> – Valmistamme muun muassa LVL-viilupuutuotteita,
kertoo Jaakko Huovinen Stora Enson Varkauden tehtaalta.

– Varkauden biotuotelaitokselle ajetaan joka päivä noin sata puutavarakuormaa. Metsähallituksen hakkuukohde on tehtaan hankintaalueeseen nähden ihannepaikalla, lähellä sen ydintä, kertoo Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen.

Varkauden monipuolisesta biotuotelaitoksesta saadaan saha- ja höylätuotteita, LVL-viilupuuta, valkaisematonta sellua, mäntyöljyä ja tärpättiä, pakkauskartongin pintana käytettävää lineria ja bioenergiaa. Varkauden vahvuus onkin ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima.

– Siirryimme muutama vuosi sitten tuottamaan Varkauden tehtaalla aaltopahvipakkauksen pintakartonkia ja lopetimme paperinvalmistuksen. Sanomalehtipaperin kysyntä laskee, mutta aaltopahvikartongin tarve kotimaassa ja maailmalla kasvaa kovaa vauhtia, kun uusiutumattomista raaka-aineista valmistetuille tuotteille, kuten muovipakkauksille, on löydettävä ympäristöystävällisempiä korvaajia, kertoo Partanen.

Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin

Varkauden tehtaalla valmistetaan ratkaisuja muihinkin aikamme haasteisiin ja ilmiöihin, kuten kaupungistumiseen. Tukkipuista tehdään muun muassa puukerrostaloissa käytettäviä massiivipuuelementtejä. Niitä käytetään esimerkiksi ensi vuonna valmistuvissa 14-kerroksisessa Lighthouse Joensuussa ja Supercell-peliyhtiön pääkonttorissa Helsingin Jätkäsaaressa. Rakennuksissa oleva puu sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan.

– Vaikka kaikki uudisrakentaminen Suomessa tehtäisiin puusta, vastaisi siihen tarvittavan puun määrä vain viiden kesäpäivän puuston kasvua, kertoo Partanen. Suomi on Euroopan metsäisin maa: maamme pinta-alasta yli 70 prosenttia on metsää. Metsillä onkin tärkeä merkitys sekä hiilen sidonnassa että uusiutuvana raaka-aineena.

"Biotuotelaitokselle
saapuu joka päivä noin
sata puutavarakuormaa."

– Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion metsiä hoidetaan ja hyödynnetään ilmastoviisaalla tavalla. Hyvin kasvavat metsät sitovat hiiltä, ja puusta valmistetuilla kierrätettävillä tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita, painottaa Metsähallituksen aluejohtaja Markku Vainio.

TEKSTI JA KUVAT KEIJO KALLUNKITapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin