Valikko

Kokonaisuus eikä ”kokonaisuus”

palstan_reuna.jpg

METSÄHALLITUKSEN lähitulevaisuutta luotaavat linjaukset alkavat olla koossa. Uuden lainsäädännön lisäksi omistaja on määritellyt meille omistajapoliittiset tavoitteet, ja viemme omaa kehittämisstrategiaamme arkeen täyttä päätä. Linjauksissa on paljon tuttua. Toisaalta valtio-omistaja odottaa meiltä merkittäviä muutoksia. Meiltä odotetaan enemmän. Tämä kertoo siitä, että Metsähallitukseen luotetaan.

Metsähallitusta kehitetään kokonaisuutena. Näin on monesti aiemminkin sanottu, mutta nyt tällä on uuden lain ja omistajapolitiikan kautta aiempaa tanakampi selkänoja. Toimintamme kehittäminen kokonaisuuden kautta on uuden strategiamme kulmakivi, ja tältä pohjalta hiomme myös yhteisiä prosessejamme.

Kysymys, onko Metsähallitus oikeasti kokonaisuus vai pelkästään lainausmerkeissä ”kokonaisuus”, on tullut minulle näiden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana eteen odotettua voimakkaammin. Omistajan, oman hallituksemme ja myös sidosryhmiemme selkeä tahtotila on, että olemme yhtenäinen kokonaisuus – vieläpä alleviivattuna. Tämä on siis selvä, näin mennään.

Kun pitää saada enemmän aikaan samoilla tai jopa vähemmillä resursseilla, yhä tärkeämmäksi tulee se, mitä Metsähallituksessa voidaan tehdä yhdessä. Paitsi kustannusten säästämiseksi, myös siksi, että yhden luukun periaate toteutuisi palveluissamme kautta linjan. Taloudellisesta palomuurista toki pidämme huolta edelleen.

Odotukset Metsähallitusta kohtaan ovat suuret, ja pyrimme vastaamaan niihin täysimääräisesti. Vaikka tiukat tulostavoitteet ja metsurilomautukset varmasti askarruttavat monia metsähallituslaisia, ovat näkymämme pitkän lakihankkeen jälkeen kuitenkin kaiken
kaikkiaan selkeämmät kuin aikoihin.

"Vaatimusten kasvaessa on yhä tärkeämpää tehdä asioita yhdessä.”

Takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton yli sukupolvien, lisäämme maakuntien elinvoimaa ja haluamme kääntää monimuotoisuuden kehitystä parempaan suuntaan. Tämä kaikki ja paljon muuta saavutetaan toimimalla yhtenäisesti ja tehokkaasti, digitalisaation mahdollisuuksia erityisesti hyödyntäen.

Luotaamme lähiviikkoina koko henkilöstömme voimin yhteistä Metsähallitusta ja metsähallituslaisuutta. Viemme uutta strategiaa arkeen ja käymme läpi arvoperustaamme. Annamme äänen jokaiselle työntekijällemme: mikä Metsähallituksessa on juuri minulle merkityksellistä.

Kysymme samaa myös sidosryhmiltämme. Pureskelemme saatua palautetta talven mittaan ympäri Suomea järjestettävissä työpajoissa. Kiinnostavaa – ja ratkaisevaa – on nähdä, millä lailla yhteisten tavoitteiden pohdinta tiivistää porukkaamme. Löytyykö uusia voimavaroja, innovatiivisuutta ja valmiutta kyseenalaistaa jo totuttua?

Uskon, että lähikuukausien kuluessa löytyy aiempaakin vakaampi pohja sille, että työskentelemme meille säädettyjen tavoitteiden eteen yhä enemmän yhtenä kokonaisuutena, yhdessä.
Levollista joulun aikaa ja valoisaa uutta vuotta!

Tikkurilassa 5.12.2016
Pentti Hyttinen
PÄÄJOHTAJATapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin