Valikko

Mitä, miten ja kuka?

Terveisiä Metsähallituksen hallituksesta, joka uusiutui kesäkuun alussa. Tuolloin noin puolet jäsenistä vaihtui, eli uusi hallitus on yhdistelmä kokemusta ja tuoretta näkökulmaa. ”Liikkuvaan junaan hyppääminen” on kulunut sanonta, mutta tässä tapauksessa se puolustaa paikkaansa. Tiiviin perehtymisjakson aikana hallituksessa on luotu tilannekuva, otettu kantaa ja tehty paljon päätöksiä. Työlistalla ovat olleet ylimmän johdon muutokset, Metsähallitus Metsätalous Oy:n perustaminen, strategia, sisäisten prosessien uudistaminen, kartellioikeudenkäynti ja isot kiinteistökehityshankkeet. Hyvän sisäisen valmistelun ansiosta olemme pysyneet junan kyydissä, ja juna näyttää kulkevan haluttuun suuntaan.

Yksi Metsähallitukseen liittyvä kestopuheenaihe on ollut ohjauksen moniulotteisuus ja sen aiheuttamat mahdolliset epäselvyydet ministeriöiden, oman hallituksen ja johdon toimivaltojen välillä. Nyt onkin oleellista luoda riittävän selkeät ohjaus- ja komentosuhteet eri toimijoiden välille. Kerrataanpa toimijat: Eduskunta säätää lait ja laatii budjetit, ja sen tahtoa on kunnioitettava. Ohjaavina ministeriöinä ovat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö, joille on määritelty omat roolinsa lainsäädännön kautta. Lisäksi Metsähallituksen hallituksella on oma roolinsa, jota nyt vahvistetaan.

Metsähallituksella on erilaisia tehtäviä, joista osa on lain tarkoin määrittelemiä viranomaistehtäviä. Liiketoiminnalliset osat toimivat Metsähallituksen sisällä mutta juridisesti erillisinä. Tästä kaikesta saisi aikamoisen häkkyrän, jos toimijat eivät olisi samaa mieltä toimintatavoista. Selkeät toimintatavat ja hyvä keskinäinen vuorovaikutus ovatkin onnistumisen edellytyksenä.

"Tarvitsemme nyt selkeitä toimintamalleja ja hyvää vuorovaikutusta."

Olen tältäkin osin luottavainen. Käymäni keskustelut ovat olleet rakentavia ja yhteistä tahtotilaa korostavia. Eri mieltä oleminen suunnitteluvaiheessa ei ole vaarallista, kunhan keskustelu on avointa, hyvin perusteltua ja muita kunnioittavaa. Sitä kutsutaan dialogiksi. Sitten kun päätös on tehty, kaikki sitoutuvat siihen aidosti. Sitä kutsutaan lojaalisuudeksi.

Olen työskennellyt valtionhallinnossa 13 vuotta ja päässyt siten perehtymään ministeriöiden ja niiden alaisen hallinnon ohjaussuhteisiin. Havaintojeni mukaan niin viraston, liikelaitoksen kuin yhtiönkin ohjausmalleissa tietyt perusasiat ovat samankaltaisia. Omistajalla on aina oikeus ja velvollisuus määrittää tulostavoitteet, eli mitä halutaan aikaansaada, ja allokoida ainakin raamit käytettävissä olevalle rahamäärälle. Omistajalla eli ministeriöllä on myös oikeus valita ylin toimiva johto mukaan lukien hallitus.

Omistajan alaisen hallinnon eli tässä tapauksessa Metsähallituksen roolina on määrittää, miten nuo mitä-asiat hoidetaan ja kuka ne hoitaa. Tätä kautta muun muassa strategia, toimintaprosessit, osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnit ovat asioita, joista hallitus ja toimiva johto ja osin koko organisaatio päättävät.

Tältä pohjalta haluan olla kehittämässä Metsähallitusta sen vaativissa ja kiehtovissa tehtävissään.

Hyvää syksyä kaikille!

Timo Laitinen
Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja